Ledarskap och kollegialt lärande

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Fortbildningen lär er att:

 • Stötta och driva verksamhetens processer
 • Omsätta ledarskapsteorier till praktik och situationsanpassa ditt ledarskap
 • Planera och leda effektiva möten som driver den pedagogiska utvecklingen
 • Leda kollegor i förändring
 • Förstå konfliktstrategier och konflikthantering
 • Möta motstånd i gruppen

Väx i rollen och utveckla ditt ledarskap

Välkommen till en praktiskt inriktad fortbildning där lärandet sker i process över tid vilket ger dig stora pedagogiska vinster. Här får du teoretiska genomgångar, övning och reflektion runt några av de utmaningar du står inför när du leder kollegor utan att vara chef. Fortbildningen ger dig en solid grund att stå på och hjälper dig att fortsätta växa i ditt ledarskap.

Att vara ledare i arbetslag och grupper innebär att du är en länk mellan din rektor och dina kollegor. En rolig och utmanande roll, men den kräver insikt i ledarskapet, förståelse för gruppens inre liv och förberedelser för de förväntningar som rollen kan ge upphov till. Du behöver äga metoder för att få gruppen att bli kvalitetsmedveten och redskap för att skapa struktur och fokus i ert arbete. Den här kursen ger dig teoretiska kunskaper, verktyg och arbetssätt som hjälper dig att utvecklas i rollen som ledare och driva utveckling framåt. Kom och erövra ditt pedagogiska ledarskap!

Innehåll

3-dagar fortbildning

Dag 1 – Hur du kan utveckla ditt eget ledarskap?

Att leda är att växa både på individnivå och i det professionella. Denna dag får du reflektera över den egna ledarrollen, ditt uppdrag och förutsättningar för och utmaningar i att utföra det. Att inte vara chef, men att ha ett uppdrag som processledare, innebär utmaningar på flera sätt. Innehållet under dagen kan ge dig förutsättningar att lyckas.

 • Processorienterat arbetssätt och dess olika steg
 • Organisation och kultur för framgångsrika skolor och förskolor
 • Genomtänkt kommunikation och feedback som når fram
 • Självkritiskt förhållningssätt och reflektion över det egna ledarskapet

 

Dag 2 – Laget och ledarskapet

Under dag två får du fördjupa dig i arbetslagets funktion och uppdrag, gruppens inre liv och utveckling. Du som ledare behöver kunna möta gruppens processer och även de olika mekanismer hos människor som kan utlösas i olika situationer på en arbetsplats. Du behöver kunna skapa struktur och fokus, ett meningsfullt sammanhang och förståelse för vad som krävs för att bli ett effektivt team. Får gruppen ledning och stöd i det, sker utveckling som resulterar i framgångar.

 • Arbetslagets uppdrag och funktion
 • Grupputveckling – att gå från trevande till målmedvetenhet
 • Gruppdynamiska processer och hur du får andra med dig
 • Struktur för effektiva och meningsfulla möten
 • Verktyg för konflikthantering och förståelse för olika konfliktstilar

 

Dag 3 – Att leda förändring mot framgång

Varje förändring startar i individen brukar man säga och har du som ledare inte med dig motiverade kollegor så blir det svårt att driva utveckling. Den sista och tredje dagen går vi in på vad som händer i individen och gruppen när vi är i förändring och vad som behövs för att lyckas ta processen ända fram.

 • Hjärnforskningens förklaring på förändringsreaktioner
 • Verktyg för att leda förändring och utveckling
 • Förändringskurvans olika faser
 • Vad styr våra beteenden?
 • Att skapa engagemang, motivation och delaktighet

Fortbildning i process

Fortbildningen innefattar eget arbete mellan mötestillfällena där du förväntas använda dina nya kunskaper i din egen verksamhet. Till din hjälp i den processen får du med dig ett konkret stödmaterial med olika övningar att välja mellan och du styr själv vilka delar av ditt ledarskap du vill utveckla ytterligare. Vid sista mötet presenterar och reflekterar vi tillsammans över det arbete som skett i den egna verksamheten.

Målgrupp

Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti