Lärande och undervisning

Motivation för meningsfullt lärande

– hur gör vi för att motivera när motivationen inte finns?

Fortbildningen lär er att:

  • Hitta strategier i din lärarroll för drivkraft och motivation
  • Använda strategier för hur du konkret kan öka motivationen hos dina elever
  • Hitta förhållningssätt och tekniker för hur du får eleverna att orka fortsätta anstränga sig när de helst vill ge upp

Om fortbildningen

Att motivera eleverna är att bana vägen för skolframgång. Men, vi vet att många elever inte ser skolan som meningsfull med följd av att de inte orkar anstränga sig i sitt lärande. Den stora utmaningen som vi har är att stötta eleven i att se mening och ett värde med skolan i kombination med sannolikheten att lyckas med en uppgift. Hur får vi elever att fortsätta kämpa när de helst vill ge upp? Den här utbildningen ger dig strategier och verktyg för att skapa motivation när den inte finns.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grund- och gymnasieskola

Innehåll

Hur kan jag utveckla strategier för drivkraft och motivation?

Är det så att vi har en tendens att förlägga motivationsproblem till enbart eleverna? Motiverade eller omotiverade är vi alla från och till och i det här sammanhanget står det i relation till skolan och i relationen mellan dig och eleven. Det finns en mängd motivationsfaktorer men klart är att nyfikenhet och engagemang smittar. Hur gör vi lärare för att kunna skapa en undervisning som är meningsfull för både oss själva och eleverna?  Genom att använda dig av utvecklande strategier är du den starkaste motivationsfaktorn för elevens skolframgång. Det dynamiska mindset som vi önskar hos våra elever – behöver vi minst lika mycket själva!

Hur kan jag använda strategier som ökar motivationen hos eleverna?

I dagens klassrum möter vi elever med många olika behov och förutsättningar. Graden av motivation varierar med elevens egna framgångar eller skolmisslyckanden som bakgrund. Motivation är situationsbundet och kopplat till elevens mindset men också till de förutsättningar vi lärare måste skapa för att inte kväva elevens driv. Med kunskap om psykosociala behov, tillgänglig lärmiljö och betydelsen av vårt eget förhållningssätt kan vi framgångsrikt bryta elevers skolmotsstånd. Ja, helt enkelt ge tillbaka motivationen när den inte finns.

Hur får du eleverna att orka fortsätta kämpa när de helst vill ge upp?

Att skapa ett för eleven hållbart lärande är att hitta strategier för att bryta skolmotstånd.     Vi behöver arbeta med metoder där vi bygger in motivationsfaktorer längs vägen för att få eleverna att bli mer uthålliga. En del i arbetet är att skapa en tillgänglig lärmiljö, att få skolan att bli begriplig, hanterbar och meningsfull. Vi vet också att tillitsfulla relationer är en av nycklarna till motivation samt att arbeta med elevens grit. Eleven behöver också verktyg för att kunna sätta upp mål för sitt lärande. Tillsammans med eleverna kan vi skapa förutsättningar för att motivationen kan bestå över tid.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti