Tillgänglig undervisning

Undervisa gymnasieelever med NPF

Hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad?

Fortbildningen lär er att:

  • Planera undervisning som tar hänsyn till olika behov
  • Anpassa och utforma stöd som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser
  • Anpassa på gruppnivå genom differentierad undervisning och tydliggörande pedagogik

Om fortbildningen

På gymnasiet möter vi många elever som har kämpat sig igenom grundskolan. En del har autism, adhd eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som påverkar deras studieförmåga. Många lärare vill därför ha fördjupad kunskap om hur NPF påverkar elevernas lärande och förmågor. Fortbildningen ger konkreta kunskaper om hur du utvecklar en mer tillgänglig undervisning i gymnasiets unika miljö, och elevers olika behov i en undervisningsmiljö som stundtals kan vara mycket utmanande. Du får tips och redskap för hur du gör undervisningen tillgänglig för alla utan att göra den tråkig eller långsam för vissa.

Innehåll

Hur påverkar NPF lärandet och elevens förmågor?
Hos personer med NPF jobbar och fungerar hjärnan lite annorlunda, det vet vi idag. Det leder i sin tur till olika kognitiva svårigheter, och dessa skiljer sig åt beroende på funktionsnedsättning. Detta får pedagogiska konsekvenser. Fortbildningen ger dig kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevernas förmågor och förståelse för vanliga kritiska situationer.

Stödinsatser med progressionen i fokus
Extra anpassningar utgår från individens behov, och därför är det viktigt att fånga det faktiska behovet. Dessa stödinsatser är dynamiska verktyg med eleven i fokus. För att det ska ge resultat kan vi inte testa oss fram i blindo eller checka av en lista – vi behöver en ordentlig förståelse för NÄR det blir svårt, VARFÖR det blir svårt och HUR vi kan göra istället så att eleven kan fokusera på undervisningen och arbeta självständigt.  Fortbildningen ger dig kunskap om hur du kan hitta varje elevs verkliga behov och hur du kan möta dessa.

Hur gör vi undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever med NPF?
Alla elever mår bra av en tydlig, tillgänglig och förutsägbar undervisning. Tydliggörande pedagogik och en differentierad undervisning hjälper oss att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla våra elever men är samtidigt en nödvändighet för vissa.  Att hitta anpassningar på gruppnivå minskar behovet av extra anpassningar på individnivå. Fortbildningen ger dig många konkreta tips och redskap för hur du vidareutvecklar din undervisning och gör den mer tillgänglig för alla, utan att göra den tråkig eller långsam för dem som inte har anpassningsbehov.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger, speciallärare

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti