Ledarskap och kollegialt lärande

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap

Framgångsrika lärare – hur gör de egentligen?

Fortbildningens innehåll:

  • Klassrumsledarskap i praktiken baserat på framgångsfaktorerna
  • Så skapar vi lektionsdesign som problematiserar och föder reflektion
  • Hur använder vi relationsforskning i vår lärarvardag?

Processutbildning, kan läggas upp på 1-3 dagar.

Om fortbildningen

Förändra din yrkespraktik i riktning mot vad forskningen beskriver som framgångsrikt
Vad är det som gör en lärare till en riktigt bra lärare? En som skapar engagemang i lärandet, lockar fram och behåller motivationen hos sina elever, som stöttar sina elever till goda skol­resultat och som har harmoni och studiero i sitt klassrum. Och som är nöjd över sin egen arbetssituation.

Forskare vid Stavanger Universitetet har undersökt detta och identifierat tre framgångs­faktorer hos de lärare som lyckas bäst. Framgångsfaktorerna kallar forskarna för Emotionellt stöd, Inlärningsstöd och klassrumsorganisation och de leder till ökat lärande, mindre mobbning och skolfrånvaro samt nöjdare lärare. Genom fortbildningen tar vi forskningen till klassrummet och ger dig verktyg för ett klassrumsledarskap i praktiken baserat på de tre framgångs­faktorerna. Vi lär av de bästa och skapar undervisningsdesign med undervisningsstra­tegier som följer hjärnans krav på pedagogiken, samt väver in mängder av praktiska exempel på nya arbetssätt till er skola. 

Målgrupp

Lärare och skolledare i alla skolformer

Innehåll

Hur utvecklar vi professionella och äkta relationer?
Fokus: Emotionellt stöd och relationer
Utan relation inget lärande, säger forskningen. Ett positivt klassrumsklimat är med andra ord ingen trivselfaktor – det är en framgångsfaktor. Det krävs ett systematiskt och kontinuerligt arbete med sociala relationer mellan såväl lärare och elev som mellan elev och elev. Men hur gör vi för att skapa och bibehålla goda relationer? Hur synliggör vi kvaliteten på våra relationer för oss själva och hur säkerställer vi att vi arbetar relationsfrämjande? Vi kommer att dyka ner i den senaste relationsforskningen inom pedagogik och hur vi använder oss av resultaten i vår lärarvardag.

Hur utvecklar vi elevernas förmåga att tänka? 
Fokus: Inlärningsstöd som gör skillnad
För att komma vidare från innantill-inlärning och kunna utveckla elevernas förmåga att tänka måste vi tänka till när vi planerar undervisningen. Inlärningen ska fokusera på att utveckla ett avancerat tänkande och olika förmågor hos eleverna. Hur ska vi planera undervisning som uppmuntrar till problematiserande och reflektion med djupare förståelse som resultat? Det krävs en varierad undervisning och att vi som lärare kan ge konstruktiv feedback som utvecklar elevens förståelse för ämnet. Du får praktiska klassrumsexempel och kunskap om hur du planerar och genomför utbildning med inlärningsstöd som ett naturligt blodomlopp.

Hur skapar vi en klassrumsorganisation som ger ordning och tydlighet?
Fokus: organisation som ger mer tid för lärande
Vi känner alla igen oss i när det börjar bli stökigt i klassrummet, elever som gör annat än det vi tänkt och lektionsplaneringar som går åt skogen. Vårt ansvar är att skapa en tydlighet och ett lugn där elever och lärare kan fokusera på undervisningen. Genom struktur och rutiner, förståelse för vad som ska ske samt tydliga upplägg kan vi undvika oro och förvirring samt hjälpa samtliga elever att hitta och hålla fokus på lärandet. Men hur gör vi det i praktiken? Fortbildningen ger en fördjupad kunskap om organisation och ledarskap i klassrummet tillsammans med strategier och verktyg samt att vi identifierar kritiska punkter som lärare måste planera för.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti