Förstelärarnas rikskonferens 2024

– för lärare med uppdrag att leda lärares lärande

Förstelärarnas Rikskonferens 2024 är konferensen för dig som leder lärares lärande. Här får du kunskap och insikter som stöttar dig i ditt uppdrag. Det gäller både ditt pedagogiska ledarskap och hela processen kring skolans kollegiala lärande.

 

STOCKHOLM 11 APRIL  |  ONLINE 11 APRIL  |  MALMÖ 14 MAJ

Ge dig själv en nystart i din egen utvecklingsresa som ledare genom att identifiera och hitta behov för utvecklingsarbete i din egen praktik.

Möt Jesper Grönlund, Anette Jahnke, Lena Göthe och Frida Grimm.

Vi vet att det är en framgångsfaktor att låta lärare leda kollegors lärande

Vi vet också att ett ledarskap som innebär att leda kollegiala processer har utmaningar. På konferensen granskar vi därför förstelärarens verktygslåda för att ge dig förutsättningar att arrangera det goda mötet i kollegiet. Det som leder till lärande och ger effekt på elevernas kunskapsutveckling och resultat.

Förstelärarnas Rikskonferens 2024 sätter fokus på hur du som förstelärare hittar och bibehåller riktningen för att coacha och formge utvecklingsarbete i din verksamhet. Löftet från Lärarfortbildning är att du går från konferensen med kunskap, insikt och verktyg att utveckla ditt ledarskap.

Du får

 • strukturer för att leda processer i en undervisningsutveckling som gör skillnad
 • metoder för reflektion och analys av undervisning som synliggör vad vi gör i undervisningen och vad det leder till
 • färsk forskning om förstelärarledarskapets möjligheter och utmaningar
 • utveckla ditt ledarskap med en samtalspraktik som möjliggör ett stabilt lärande i kollegiet
 • aktivera dig genom reflektion, delaktighet och nya verktyg – tillsammans med andra förstelärare.

Du får dessutom ett metodmaterial att implementera i din verksamhets utvecklingsarbete.

 

Konferensen konkretiserar hur samverkan och lärprocesser kan se ut inom ramen för kollegialt lärande

Målgrupp

Förstelärare i grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildningen

Innehåll

08.15 Registrering och incheckning

med kaffe, te och smörgås

09.00 Välkommen!

Moderator Jesper Grönlund inleder med presentation och praktisk information

09.15 Ledarskap för lärares lärande – förstelärare som lärarledare

Frida Grimm, doktor i pedagogik med forskningsområde ledarskap för lärande och skolutveckling

Frida Grimm är doktor i pedagogik och postdoktor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå Universitet. Hon undervisar också på rektorsprogrammet. Hennes forskningsintressen berör ledarskap för lärande, professionellt lärande och skolutveckling. I juni 2023 disputerade Frida med avhandlingen "Ledarskap för lärares lärande – förstelärare som lärarledare". I föreläsningen tar hon utgångspunkt i avhandlingen. Fokus ligger på hur förstelärarfunktionen kan förstås och praktiseras som lärarledarskap. I föreläsningen behandlas också de starka normer som omger förstelärares kunskaper och erfarenheter, exempelvis att ”alla lärare är lika skickliga”.

 • Förstelärare som lärarledare
 • Normers påverkan på förstelärarledarskapet – förstelärarna som elefanten i rummet
 • Förstelärarledarskapets möjligheter och utmaningar
 • Om att leda kollegor för professionellt lärande och undervisningsförbättring
10.00 Individuell reflektionsövning
10.15 Fikapaus
10.45 Moderator Jesper Grönlund
11.00 Vad sker när jag undervisar – magkänslans och systematikens betydelse

Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, processledare vid Ifous, lärare och författare

Att få grepp om det som händer i klassrummet är en grund för undervisningsutveckling. Det finns många modeller för hur lärare kan utveckla kunskap om sin egen undervisning – tid för egna tankar, loggskrivande, samtal, kollega-observationer, analysredskap, iterativa undersökande metoder som aktionsforskning, lesson study och datadrivna arbetssätt.  

 • Jaget: Hur får jag syn på mig själv när jag undervisar?
 • Metoden: Hur tar jag reda på vad som sker när jag undervisar?
 • Analysen: Modet – våga analysera! Vad skedde? Varför? Vad är nästa steg för mig, kollegorna och eleverna?
 • Kunskap: Vilka lärdomar tar jag och mina kollegor med oss?

De modeller Anette lyfter i sin föreläsning har både likheter och olikheter – utifrån tid, omfång och metod.

12.00 Lunch
13.00 Moderator Jesper Grönlund
13.15 Att leda kollegor i undervisningsutveckling

Lena Göthe, fortbildare, skolutvecklare och universitetsadjunkt

Det pedagogiska ledarskapet bygger på idén att lära tillsammans utifrån skolans och undervisningens behov. I den här föreläsningen får du strukturer för att leda processer i en undervisningsutveckling som gör skillnad. Lena handleder dig till att ta undervisningsutvecklingen ett steg längre i din verksamhet – och göra det långsiktigt och hållbart. Lena pekar på vikten av

 • det kontinuerliga undersökandet som grund
 • det kollegiala lärandet som en del av att undervisa tillsammans
 • att ständigt pröva, revidera och utvärdera
14.15 Fikapaus
14.45 Det goda mötet – en samtalspraktik

Jesper Grönlund, gymnasielärare, utvecklingsledare för förstelärare och skolledare

Vad krävs för att det kollegiala samarbetet ska lyckas på en skola? Hur når vi till det goda mötet som bidrar till lärande och utveckling? I den här föreläsningen lyfter Jesper en samtalspraktik som ger dig förutsättningar för det goda mötet. Tre viktiga delar att beakta är innehåll, form och relationer. Vårt bemötande gentemot varandra, inom vårt uppdrag, är centralt för de resultat vi uppnår i ett utvecklingsarbete. 

 • Det goda mötet – ett förhållningssätt
 • Leda kollegor – våga ta mandatet!
 • Att formge ett kunskapssamtal – samtalsformer för lärande
 • Planera för delaktighet: kunskap = information x reflektion
 • Kapacitetsbyggande – skapa förutsättningar för kollegornas framgång
15.45 Gruppövning

En kort workshop för att hitta sätt att implementera dagens insikter i den egna verksamheten

16.30 Sammanfattning och metodmaterial
16.45 Konferensen avslutas

Föreläsare

Anette Jahnke
Universitetslektor i pedagogik, processledare vid Ifous, lärare och författare
Frida Grimm
Doktor i pedagogik med forskningsområde ledarskap för lärande och skolutveckling
Lena Göthe
Fortbildare, skolutvecklare och universitetsadjunkt
Jesper Grönlund
Gymnasielärare, utvecklingsledare för förstelärare och skolledare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Stockholm, 11 april 2024
9.00-16.30 | 4 450 kr ex moms
BOKA
Livesänd
ONLINE, 11 april 2024
9.00-16.30 | 3 950 kr ex moms
BOKA
OBS Nytt datum
Malmö, 14 maj 2024
Kl 9.00 - 16.30 | 4 450 kr ex moms
BOKA

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>