Skolledare - ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?
Tvådagarskurs för dig som är ny som skolledare där du får en ökad förståelse för uppdraget, din roll som ledare samt redskap för att leda och utveckla din verksamhet och dina medarbetare.

Om kursen

Att vara ny som chef kan vara fantastiskt, inspirerande och energigivande. Eller förvirrande och i värsta fall så utmanande att det dränerar dig på energi. Att ansvara för både ditt eget arbete, men även alla dina medarbetares prestationer, kräver helt nya arbetssätt. Den här fortbildningen ger dig en verktygslåda med redskap som hjälper dig hantera konflikter, bygga effektiva team, arbeta med rätt saker och utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete.

Målgrupp

Skolledare i grundskola 

Innehåll

Hur tar du steget från medarbetare till chef?
Du går från att vara en i gruppen till att bli chef - antingen över dina tidigare kollegor eller för en ny verksamhet. Innan hade du ansvar för ditt eget arbete, men nu ska du även ansvara för alla medarbetares prestationer, vilket kräver helt nya arbetssätt. Hur gör jag för att arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid? Ta del av framgångsrikt ledarskap och konkreta metoder som ger dig de bästa förutsättningarna att ta steget från medarbetare till chef.

Hur leder du vardagsarbetet samtidigt som du har fokus på utveckling och förbättring?
Du förväntas lösa alla praktiska problem som uppstår i vardagen samtidigt som du ska hinna med att utveckla och förbättra skolan. Dess värre är det lätt att fastna i nuets alla göranden, men för att lyckas i ditt uppdrag som skolledare måste du arbeta strategiskt och systematiskt för att ligga steget före. Att leda och utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete är den framgångsrika skolledarens viktigaste uppdrag.

Hur utvecklar du medarbetarskap och bygger effektiva team?
Du har höga ambitioner och vill att varje elev, varje dag, ska mötas av engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans och systematiskt. Hur kommer vi dit? Vi kommer utifrån aktuell forskning och praktisk erfarenhet ta del av hur du kan utveckla medarbetarskap, bygga effektiva team, leda möten och fatta kloka beslut.

Hur hanterar du konflikter och besvärliga beteenden genom tillit och förtroende?
Du är inspirerad och fylld av tankar om allt du vill utveckla, men möter kollegor som tycker att det är bra som det är eller att det var bättre förr. Hur hanterar du medarbetare som inte vill, kan orkar eller vågar? Att leda i ständig förändring kräver kunskap om individ-, grupp- och organisationspsykologi samt en förmåga att situationsanpassa sitt ledarskap och sin kommunikation så att konflikter hanteras på bästa sätt.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Fortbildningen ger dig en ökad förståelse för uppdraget och din roll som skolledare samt kunskap och verktyg att leda och utveckla verksamheten och dess medarbetare.

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.