Digital konferens: Lära och leva i osäkra tider, del 2 KOSTNADSFRITT

Skolans roll i totalförsvaret – förbered och öva

Är din skola redo att axla sin roll i totalförsvaret? Är du redo?

När vi i skolan arbetar med totalförsvar, motståndskraft och beredskap gör vi skillnad för Sverige, samtidigt som vi utgår från de styrdokument som reglerar vårt uppdrag.

Den 4 maj presenterar Lärarfortbildning del 2 av den kostnadsfria digitala konferensen Lära och leva i osäkra tider tillsammans med Skolverket, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för psykologiskt försvar och Plikt- och prövningsverket. Medverkar gör också Upplands-bro kommun, som presenterar sitt konkreta arbete med detta tema.

Anmäl dig till den kostnadsfria konferensen redan idag.

Varför är det viktigt att skolan arbetar med tema totalförsvar?

Hur förbereder och övar skolan inför höjd beredskap?

Hur kan din skola arbeta konkret för att skapa motståndskraft och beredskap?

 

Vårt omvärldsläge är kraftigt försämrat, och det påverkar oss som arbetar i skolan på olika sätt. Det handlar både om skolans organisation och om arbetet med eleverna. 

Denna digitala konferens visar konkret hur andra skolor och huvudmän arbetar med temat. Du som deltar får också ett metodmaterial att använda för att planera och öva i din organisation. 

Att ta del av goda exempel ger inspiration, och kan minska insteget för att starta upp och genomföra övningar och förberedelser kopplat till totalförsvar och höjd beredskap. Vårt mål är att skapa ett långsiktigt arbete inom totalförsvar i skolan, som utmynnar i konkreta övningssituationer under beredskapsveckan (vecka 39). Beredd – inte rädd!

 

Konferensen består av två delar:

 

Organisation – med introduktion av ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

Vi har ett gemensamt ansvar för Sveriges totalförsvar, och det viktigaste av allt är att öva. Det behöver bli konkret, och vi behöver skapa trygghet genom kunskap. Du får ta del av hur andra skolhuvudmän och skolor har gjort och får med dig en modell och ett stödmaterial för att kunna öva i din egen verksamhet. Vi resonerar också utifrån scenarier där myndigheter, kommun, skolchef och lärare kommer med konkreta tips och råd.

I konferensens första del utgår vi från frågeställningarna:

  • Vad kan vi som arbetar i skolan göra, och på vilket sätt bidrar det till samhällets motståndskraft och försvarsvilja?
  • Varför är vi som arbetar i skolan en viktig grupp i detta arbete?
  • Vad kan och ska vi som arbetar i skolan göra konkret?
  • Hur har andra gjort och vad kan vi lära från deras erfarenheter?

 

Undervisning – med introduktion av skolminister Lotta Edholm

Vi presenterar den stöttning som finns hos myndigheterna för att undervisa om totalförsvar. Du får exempel och praktiska råd om hur du kan implementera och använda temat i din ordinarie undervisning och konkret material att utgå ifrån.

I konferensens andra del utgår vi från frågeställningarna:

  • Hur kan jag undervisa om totalförsvar?
  • Hur kan jag undervisa om påverkanskampanjer och psykologiskt försvar?
  • Hur hanterar jag som lärare oro och stress bland mina elever, kopplat till det osäkra omvärldsläget?
  • Hur kan jag koppla undervisning om totalförsvar till styrdokumenten?
  • Hur förbereder och övar vi för höjd beredskap och krig?

 

Utbildningsinsatsen ska ses som ett led i att öka skolans och samhällets motståndskraft. Utbildningen är ett stöd för skolväsendet kopplat till Skolverkets uppdrag som beredskapsmyndighet.

Du kommer också kunna ta del av den digitala konferensen i efterhand. 

Ta del av den inspelade versionen av Lära och leva i osäkra tider, del 1 genom att klicka här 

Föreläsare:

Skolverket

Maria Elmér,
undervisningsråd

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anna Teljfors
handläggare

Försvarsmakten

Robert Trupp,
major och samordnare totalförsvarsupplysning 

 

 

Magnus Karnefors,
fd rektor, legitimerad lärare, projektägare kunskapslyft totalförsvar 

Myndigheten för psykologiskt försvar

Sara Carlstein,
utredare mot unga och civilsamhälle

 

 


Yara Tag-Eldeen,
utredare mot unga och civilsamhälle

 

Plikt- och prövningsverket

Marinette Nyh Radebo
Kommunikationschef

Carl-Oskar Bohlin Lotta Edholm

Statsråd

Carl-Oskar Bohlin,
minister för civilt försvar

 


Lotta Edholm,
skolminister

 

Upplands-Bro

Ida Texell,
kommundirektör

 

 


Lena Ländin,
Avdelningschef grundskola och förskola

 

 

Robert Vaardahl
rektor Uppland-Bro gymnasium

Värmdö gymnasium

Michaela Nylund
gymnasielärare i samhällskunskap och geografi

 

En kostnadsfri konferens för:

Lärare i grundskolans 7-9 och gymnasieskolan, skolledare eller skolchef. 

Din bok har lagts till i varukorgen

Tillsammans med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för psykologiskt försvar, Skolverket & Plikt- och prövningsverket bjuder vi nu in till det andra steget i den viktiga utbildningssatsningen om totalförsvarsuppdraget. Det handlar om en digital utbildning där du får övergripande information för att kunna bidra till att öka skolans och samhällets motståndskraft i osäkra tider.

Moderator

Anna Klockar är lärare och fortbildare, och har det senaste året arbetat med Försvarsmaktens utbildning om totalförsvarskunskap för lärare och elever. I fortbildningen kring detta tema arbetar Anna nära myndigheterna för samverkan kring satsningen.