Rikskonferenser Förskola, Förskoleklass och Fritidshem

Varmt välkommen till årets viktigaste konferenser för dig inom förskola, förskoleklass eller fritidshem. Klicka in dig på den konferens som passar dig här nedan och anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag.

KONFERENS
Förskolans rikskonferens


Den årliga mötesplatsen för förskollärare, barnskötare och rektorer i förskolan som lockar deltagare från hela landet. Viktig och inspirerande fortbildning speciellt för dig som arbetar i förskolan. 
Läs mer om Förskolans rikskonferens >>

KONFERENS
Förskoleklassens rikskonferens


Den årliga mötesplatsen för lärare i förskoleklass har hittills lockat 7 400 deltagare. Viktig och inspirerande fortbildning speciellt för dig som arbetar med att lägga grunden för att alla elever ska få en bra skolstart. I år firar Förskoleklassens rikskonferens dessutom sitt 10-årsjubileum.
Läs mer om Förskoleklassens rikskonferens >>

KONFERENS
Fritidshemmens rikskonferens


Rikskonferensen för fritidshemslärare och fritidspedagoger har hittills lockat 9 500 deltagare. Viktig och inspirerande fortbildning speciellt för dig som arbetar med fritidspedagogik på landets alla fritidshem. Föreläser i år gör bland andra den vältalige och uppskattade psykologen David Edfelt och den nytänkande verklighetsdesignern Mark Siegbahn.
Läs mer Fritidshemmens rikskonferens >>

Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Dela med dina kollegor!