Förstelärarnas rikskonferens 2024

Förstelärarnas rikskonferens 2024 är konferensen för dig som leder lärares lärande. Här får du kunskap och insikter som stöttar dig i ditt uppdrag. Det gäller både ditt pedagogiska ledarskap och hela processen kring skolans kollegiala lärande. Läs mer om konferensen här

Läs korta intervjuer med föreläsarna här nedan

 

 

Frågor till Frida Grimm, doktor i pedagogik med forskningsområde ledarskap för lärande och skolutveckling.
(fotograf Mattias Pettersson)

Ledarskap för lärares lärande – förstelärare som lärarledare

Vad handlar din föreläsning om?
Om förstelärare som lärarledare och vilka möjligheter och utmaningar detta ledarskap innebär.

Vad får man som förstelärare med sig från din föreläsning?
Jag föreläser utifrån min avhandling ”Ledarskap för lärares lärande: förstelärare som lärarledare” och det kommer säkert ge de förstelärare som deltar på konferensen tankar och reflektioner kring sin roll, både utifrån möjligheter och utmaningar.

Säg ett centralt budskap som din föreläsning har!
Vi behöver prata mer om förstelärares ledarskap!

Vilka utmaningar och möjligheter står en förstelärare för, anser du?
Det ser olika ut beroende på kontexten, utifrån den enskilda skolan eller förskolan.

Frågor till Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, processledare vid Ifous, lärare och författare.

Vad sker när jag undervisar – magkänslans och systematikens betydelse

Vad får man som förstelärare med sig från din föreläsning?
Vi behöver undersöka vad vi gör och varför i undervisningen – och vad det leder till i elevernas utveckling. För det presenterar jag flera konkreta och användbara perspektiv på undervisningsutveckling. Det handlar om verktyg för både reflektion och analys av undervisningen. Jag kommer också skicka med deltagarna en tankemodell för vidare diskussion på hemmaplan.

Säg ett centralt budskap som din föreläsning har! 
Det är värdefullt att värdera alla former av kunskaper - annars kommer inte undervisningen att nå eleverna. 

Vilka utmaningar och möjligheter står en förstelärare för, anser du?
Förstelärare har en otroligt bra möjlighet att bidra till att stärka professionen sidledes. 

Varför får man inte missa Förstelärarnas Rikskonferens 2024?
Förstelärarnas rikskonferens 2024 är innehållsrikt och intensivt. De fyra passen kompletterar varandra. Som förstelärare har man möjlighet att gå från konferensen bättre rustad för sitt ledaruppdrag. 

Frågor till Lena Göthe, fortbildare, skolutvecklare och universitetsadjunkt.

Att leda kollegor i undervisningsutveckling

Vad får man som förstelärare med sig från din föreläsning?
Metoder och verktyg för att leda utveckling av undervisningen så att den utgår från vad era elever behöver.

Kommer du bjuda på något användbart verktyg som försteläraren kan ta med sig till sin verksamhet?
Jag kommer att visa hur man kan arbeta i lärande och utvecklande cykler – som gör att ni kan komma bort från att det kollegiala lärandet blir olika projekt som vi ska genomföra för att någon annan bestämt det.

Vad handlar din föreläsning om?
Den handlar om strukturer, verktyg och metoder för ett långsiktigt och hållbart kollegialt lärande, ett kollegialt lärande där vi inte ”hoppar från den ena tuvan till den andra”.

Säg ett centralt budskap som din föreläsning har! 
Undervisning och kollegialt lärande är delar av en och samma process. Sluta med att skilja dem åt!

Vilka utmaningar och möjligheter står en förstelärare för, anser du?
Den största utmaningen är att engagera sina kollegor så att de upplever att det kollegiala lärandet är meningsfullt och berikande för den egna undervisningen. Samtidigt är det här möjligheten ligger. Vi ser inte alltid det utan börjar i fel ände när vi ska genomföra kollegialt lärande och undervisningsutveckling.

Varför får man inte missa Förstelärarnas Rikskonferens 2024?
Vi behöver planera, genomföra och utveckla undervisningen kollegialt. Kom och få syn på hur det inte är svårare än så!

Frågor till Jesper Grönlund, gymnasielärare, utvecklingsledare för förstelärare och skolledare

Det goda mötet – en samtalspraktik

Varför får man inte missa Förstelärarnas Rikskonferens 2024?
Förstelärarnas Rikskonferens innebär en unik möjlighet att ta del av erfarna föreläsares kunskap, erfarenhet och insikter som riktar sitt innehåll direkt till förstelärarrollen. Dagen kommer att präglas av en helhet där input varvas med kortare reflektioner. För den som vill ha ännu mer ut av dagen är det också ett tillfälle för utbyte mellan förstelärare och ledare från olika delar av landet. Vill du stärkas i din roll som förstelärare? Eller vill du som ledare förstå mer om hur du coachar dina förstelärare? Missa inte Förstelärarnas Rikskonferens 2024!

Vilka utmaningar och möjligheter står en förstelärare för, anser du?
En förstelärare står allt för ofta i en organisation där en arena finns att verka på och en annan arena – för egen utveckling – saknas. Med ett otydligt mandat blir det svårt att få sina kollegors förtroende att leda dem i ett kollegialt lärande. I varje förstelärare finns dock viljan att verka för utveckling och lärande. Med små justeringar kan denna samlade kraft och kompetens komma till sin fulla rätt och utföra stordåd. 

 

Vi vet att det är en framgångsfaktor att låta lärare leda kollegors lärande
Vi vet också att ett ledarskap som innebär att leda kollegiala processer har utmaningar. På konferensen granskar vi därför förstelärarens verktygslåda för att ge dig förutsättningar att arrangera det goda mötet i kollegiet. Det som leder till lärande och ger effekt på elevernas kunskapsutveckling och resultat.

Läs mer om konferensen här 

 

Ge dig själv en nystart i din egen utvecklingsresa som ledare genom att identifiera och hitta behov för utvecklingsarbete i din egen praktik.
4+ erjudande