20% rabatt på Lärarfortbildnings kurser och konferenser

Ange koden A20 vid anmälan till kurser och konferenser så får du 20% rabatt.

Lärarfortbildning AB ägs av Sveriges Lärare och erbjuder kompetensutveckling i flera olika former, bland annat kurser och konferenser.

Våra kursledare är noga utvalda och vi garanterar att de bottnar såväl i den pedagogiska praktiken som i våra styrdokument. De har också egen erfarenhet av att vara lärare eller rektor i skolan/förskolan - och en mångfacetterad verktygslåda som de generöst delar med sig av. Våra kursledare får dessutom genomgående väldigt fina utvärderingar av våra deltagare.

UTBUD: Förskola | Förskoleklass | Fritidshem | Grundskola | Anpassad grund- och gymnasieskola | Gymnasieskola | Vux/Sfi | Ledarskapskurser

Ett axplock ur vårt kursutbud:

 

Diplomerad arbetslags- och mellanledare

Vilken inspiration! Jag har arbetat som lärare i många, många år och varit på otaliga kurser. Men den där utbildningen imponerade verkligen på mig!

En tredagarskurs i process, för ledare som vill få verktyg och träning i att leda i arbetslag, ämneslag och andra grupper i skola och förskola. Kursen ger dig en välfylld verktygslåda med ny kunskaper, metoder och verktyg som hjälper dig att leda och driva processer i ditt arbetslag. 

Genomsnittligt kursbetyg: 4,9 av 5

Barns rätt till språk

En kurs för förskollärare, barnskötare, rektor.

Läs mer om kursen och boka>>
Se hela kursutbudet >>

Barns rätt till språk

Ett medvetet språkutvecklande arbetssätt är en viktig framgångsfaktor i förskolan

Med kunskap om vad språkutvecklande insatser kan vara och hur vi skapar sammanhang runt dem gör stor skillnad. För alla barn! Det är genom språket vi kommunicerar och förstår vår omvärld, utvecklar ny kunskap och provar de erfarenheter vi har upplevt. Lär dig olika arbetssätt som vilar på aktuell forskning och teorier samt utveckla din egen kunskap och dina egna förhållningssätt.

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

En kurs för lärare, utvecklingsledare, skolledare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Läs mer om kursen och boka>>
Se hela kursutbudet >>

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Bli rustad med kunskap som gör skillnad!

I våra klassrum finns det elever som har kommit olika långt i sin språkutveckling. Skolframgång handlar till stor del om hur väl elever lyckas förstå och använda språket i lärandesituationer. De behöver få många tillfällen till att medvetet använda språket i styrda situationer och autentiska samtal. Vi skapar en gemensam bas att utveckla vår undervisning från. Vi tittar på framgångsfaktorer och utmaningar i det språkligt heterogena klassrummet.

 

Lärares bedömarkompetens

En kurs för lärare i åk 6-9 och gymnasieskolan

Läs mer om kursen och boka>>
Se hela kursutbudet >>

Lärares bedömarkompetens

Stärk din professionalism i bedömningsarbetet

Lärares bedömningsarbete är idag ett av de mest omdebatterade områdena inom lärarens professionsutövande. Under den här fortbildningen fördjupar vi oss i frågan om bedömning och dess betydelse för skolans kunskaps- och fostransuppdrag. Centralt är lärarens möjligheter att utöva professionalism i sitt yrkesutövande. Men även frågan om bedömningsarbetets olika syften och konsekvenser samt hur det påverkar elevernas välmående och lärande kommer att lyftas.

Kartläggning i förskoleklass

En kurs för lärare i förskoleklass.

Läs mer om kursen och boka>>
Se hela kursutbudet >>

Kartläggning i förskoleklass

Väl förankrat i verkligheten och gott om guldkorn att ta med sig!

En kurs speciellt för dig som vill lära dig hur du med hjälp av stationsarbete kan minska stressen och få ett både mer varierat och lustfyllt lärande i samband med den obligatoriska kartläggningen. Kursen tar sin utgångspunkt i Skolverkets läsa-räkna-garanti och de delar som ingår där.

Kreativa lärmiljöer i fritidshemmet

En kurs för lärare i fritidshem, fritidspedagoger och skolledare.

Läs mer om kursen och boka>>
Se hela kursutbudet >>

Kreativa lärmiljöer i fritidshemmet

Skapa tillgängliga lärmiljöer för lek, lärande och välmående

Fritidshemmets planerade och spontana undervisning ska ge eleverna en meningsfull fritid i målstyrda processer. Undervisningen ska också vara baserad på deras behov, intressen och erfarenheter. Det behövs kunskap, metoder och verktyg för att bygga upp lärmiljöer som kan fungera hela skoldagen. Hur ser sådana lärmiljöer ut? Och hur skapas de?

Kursen ger aktuell forskningsbaserad kunskap, olika typer av metoder och redskap att använda i det egna arbetet samt tid för övningar, reflektion och handlingsberedskap.

Fortbildning speciellt för dig som är studie- och yrkesvägledare

Läs mer och boka konferens

Läs mer och boka kurs

Gränslös vägledning - vad behöver vi veta för att utveckla vår internationella vägledning?
Konferens 12 mars
En konferens som djupdyker i alla möjliga frågor som rör studier utomlands och kring introduktionen i det svenska skolsystemet för personer som anlänt till Sverige.

Digitala verktyg - om att mötas på nya och olika sätt

Kurs 20 april
En unik chans att under en dag få lära, inspireras och öva på flera spännande och mycket användbara digitala verktyg - speciellt för dig som är studie- och yrkesvägledare. Kursledare är digivägledaren Joakim Cao.

Kurser för alla skolformer

Du möter erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.


Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

 

Konferenser i vår

 

Förstelärarnas rikskonferens 2023

(20% rabatt med bokningskod: A20)

22 mars: Stockholm & digitalt
29 mars: Göteborg

Den här konferensen lyfter utmaningar och möjligheter som kan finnas i rollen som förstelärare och fokuserar på att ge dig de verktyg du behöver för att bedriva lärande utveckling och kollegial samverkan på din skola. 

 

 

Konferens: Lekfull förskola

(20% rabatt med bokningskod: A20)

25 april: Stockholm & digitalt
9 maj: Malmö

Du får ta del av exempel på hur leken kan kläs av och få ny förståelse, som på allvar ger barnen kraft och mod. Hur leken alltid främjar förmågor och lärande i sällskap av pedagoger med inlevelseförmåga och nyfikenhet.