Rektor i förskolan – ny i rollen

Leda och organisera för samsyn, delaktighet och arbetsglädje

Kursen lär dig att:

 • Leda förändringsprocesser med förskollärare och arbetslag
 • Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på delaktighet
 • Skapa samsyn om förskolans uppdrag
 • Formulera mål och utvärdera måluppfyllelse
 • Leda medarbetare så att de känner sig sedda och bekräftade
 • Situationsanpassa ditt ledarskap och förstå grupputvecklingsprocesser

Led genom tydlighet, kommunikation och delaktighet!

På den här kursen får du inblick i teorier om ledarskap som är praktiskt användbara varje dag. Kursen är uppbyggd kring forskning och beprövad erfarenhet kring ledarskap i förskola samt ger konkreta verktyg och tillvägagångssätt för att skapa kvalitet genom samsyn, kommunikation och arbetsglädje. Kursen ger dig en solid grund att stå på och hjälper dig lyckas i din nya roll.

Du får lära dig hur ett systematiskt kvalitetsarbete byggs upp, hur du kan stärka medarbetarnas kommunikationsförmåga, skapa samsyn i arbetslaget och hur du själv kan bli en tydlig ledare. Vi går igenom flera olika teoretiska och praktiska aspekter på ledarskap och du får lära dig hur du kan skapa ett kollegialt lärandesystem. Du får utveckla din förståelse för hur grupputvecklingsprocesser och hjärnans mekanismer påverkar hur människor agerar. Dessutom får du redskap och verktyg för att hantera konflikter och motstånd.

Målgrupp

Rektor i förskolan.

3-dagars kurs

Kursen är praktiskt inriktad och lärandet sker i process över tid där vi kombinerar fysiska träffar med digitala. Mellan kursträffarna får du uppgifter att ta med dig till din förskola för att ”öva och pröva”. I kursen ingår samtal, reflektion och erfarenhetsutbyte i små grupper där du får rika möjligheter till erfarenhetsutbyten med andra deltagare.

 

Dag 1 – Skapa kvalitet, samsyn och delaktighet

Vad innebär kvalitet och hur når vi dit? Vi diskuterar kvalitetsbegreppet och arbetar praktiskt kring hur du kan gå till väga för att skapa en gemensam förståelse för uppdraget på hela förskolan. I din roll som rektor leder du ständiga förändringsprocesser och du får här lära dig mer om vad som krävs för att tydliggöra och motivera i utvecklingsarbetet. Vi prövar olika metoder för samsyn, delaktighet och gemensam förståelse samt diskuterar vad du som rektor behöver lägga fokus på. Under dagen får du även kunskap och verktyg för att skapa en lärande kultur byggt på medarbetarnas engagemang genom kollegialt lärande.

 • Skapa samsyn kring uppdraget
 • Förstå och leda förändringsprocesser
 • Vikten av delaktighet och kollegialt lärande
 • Skapa tydliga strukturer för meningsfulla möten

 

Dag 2 Situationsanpassa ditt ledarskap

Du behöver anpassa ditt ledarskap till gruppens utvecklingsprocesser och varje medarbetares behov. Alla grupper förändras och det ledarskap som fungerar i ett tidigt skede behöver anpassas när gruppen utvecklas. Även det individuella ledarskapet ser olika ut för olika medarbetare. Under dagen tar vi upp kommunikation, feedback och positiv återkoppling. Du får också verktyg och tips för att hantera motstånd och konflikter. Arbetsmiljön påverkar medarbetarnas arbetsglädje. En tydlig inre organisation skapar trygghet och lugn hos medarbetarna. Arbetsglädje handlar även till stor del om motivation som kan kopplas till hur våra hjärnor fungerar. Vi tittar på hur du kan utveckla ditt ledarskap utifrån neurovetenskapen.

 

 • Förstå grupputvecklingsprocesser och anpassa ditt ledarskap
 • Hantera och förebygga motstånd
 • Utveckla kommunikationskompetens hos dig och dina medarbetare
 • Tydliggör förskolans inre organisation

 

  

Dag 3 – Leda ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete

För att lyckas med att utveckla förskolans kvalitet behöver du vara en tydlig ledare Vilka är just dina styrkor och utvecklingsområden? Du behöver också ha en tydlig målbild och skapa ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med dina medarbetare som ska bygga på utbildningens innehåll i vardagen. För att synliggöra vardagsprocesserna behöver dina medarbetare dokumentera sin praktik. Vi diskutera syftet med olika dokumentationsmetoder och utvärderingsmetoder samt hur vi kan analysera våra resultat. Du får prövar olika metoder och dela erfarenheter med övriga deltagare.

 • Mitt eget ledarskap – nuläge och utveckling framåt
 • Formulera mål och utvärdera måluppfyllelse
 • Att arbeta systematiskt
 • Analysera processerna

Fortbildning i process

Kursens upplägg ger stora pedagogiska vinster för din utveckling, och kombinerar fysiska träffar med digitala. Den innefattar också eget arbete mellan kursdagarna där du förväntas använda dina nya kunskaper i din egen verksamhet. Till din hjälp i den processen får du med dig ett konkret stödmaterial med olika övningar att välja mellan och du styr själv vilka delar av ditt ledarskap du vill utveckla ytterligare. Vid tredje kursdagen presenterar och reflekterar vi tillsammans över det arbete som skett i den egna verksamheten.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>