Välkommen till våra ledarskapskonferenser för rektorer, förstelärare och alla andra som driver pedagogisk utveckling i skola och förskola. 

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 


Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare.


Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens

Nytt program 2022

Årets konferens fokuserar på hur kollegialt lärande och undervisning kan bli delar av en och samma process.

  • Leda utveckling av undervisning för att nå bestående effekt
  • Klassrummet som det kollegiala lärandets huvudarena
  • Bedömning som ger alla elever redskap att klara sig i skolan och livet
  • Systemteoretiska verktyg för förstelärare – att leda utan att vara chef
Digital konferens | | Stockholm