Leda kollegor i förskolan

EN UNIK MÖTESPLATS

Intresset för pedagogisk utveckling är större än någonsin. Drivna och engagerade förskollärare får olika spännande uppdrag med olika namn i landets kommuner och förskolor. Försteförskollärare, pedagogistor, pedagogiska utvecklare eller pedagogiska handledare vägleder och inspirerar kollegor varje dag utan att vara formella chefer.

För att driva ett framgångsrikt utvecklingsarbete krävs ett brinnande engagemang och en stor portion jäklar anamma. Men det behövs också påfyllning av metoder, verktyg och en arena för diskussioner och reflektioner.
Varmt välkommen till andra upplagan av Leda kollegor i förskolan!

Ansvar, motstånd och möjligheter – få verktyg att styra ditt uppdrag

Det här är en processkonferens om hur vi försteförskollärare, pedagogistor, pedagogiska utvecklare och pedagogiska handledare, inspirerar och påverkar collegor utan att vara formella chefer. 

Möt förskollärare med likartade arbetsuppgifter, dilemman och utmaningar. Per Alnervik är gästföreläsare. Processledarna Susanna Anderstaf och Katarina Larsson varvar kortare föreläsningar med övningar av olika slag för att ge dig plats till reflektera kring, diskutera och tydliggöra uppdraget.

När du lämnar konferensen har du ...
- reflekterat kring, diskuterat och tydliggjort uppdraget
- tagit del av och diskuterat olika dilemman som kan uppstå i ditt uppdrag
- de verktyg som hantera processorer som gym i tanken om gemenskaper genom olikheter
- nya verktyg för gemensam och systematisk verksamhetsförbättring
- påbörjat och plan för ditt fortatta arbete

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås.
09.00 Välkommen
Processledarna Susanna Anderstaf och Katarina Larsson hälsar välkommen och gestaltar samtidigt konferensens tema Ansvar, motstånd och möjligheter – få verktyg att styra ditt uppdrag.
09.20 PASS 1: Förskolans gemenskaper – ett hav av möjligheter
Susanna Anderstaf är doktorand i pedagogik och lärarutbildare på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University
Förskolan, en plats för gemenskaper, där människor utbildas och bildas, där vi aktivt utforskar värden och världen tillsammans. I dessa gemenskaper finns det normer och skillnader som påverkar hur vi tolkar förskolans utbildningsuppdrag. Hur kan olikheterna bli en tillgång för dig i uppdraget att leda kollegor?

 • Relationell pedagogik i praktiken
 • Möjliggöra utbildning där ansvar och motstånd erbjuder möjligheter till förändring
 • Utforma planerings- och reflektionsmöten som leder till utveckling

Susanna Anderstaf utgår från Gert Biesta, en av vår tids mest inflytelserika utbildningsfilosofer, och hans tankar om bildning och utbildning. Hon föreläser om hur gemenskaper kan byggas fram utifrån begreppen utbildning, demokrati och mellanmänskliga möten. Ni får ta del av och diskutera olika dilemman som kan uppstå i förskolan. Ni får dessutom verktyg att hantera processer som ryms i tanken om gemenskaper genom olikheter, där motstånd välkomnas.
10.30 Paus
Kaffe/te och frukt
10.50 Forts. PASS 1
Susanna Anderstaf och Katarina Larsson för konferensens röda tråd Ansvar, motstånd och möjligheter – få verktyg att styra ditt uppdrag framåt.
11.00 PASS 2: Vem leder vem? Att vara förskollärare med ett särskilt ansvar
Katarina Larsson är kvalitetsansvarig för förskolan på Lärarfortbildning AB. Hon är legitimerad förskollärare och utbildad journalist
Försteförskollärare, pedagogista, pedagogisk utvecklare, pedagogisk handledare – yrkestitlarna är många. I grunden handlar uppdraget om att du har fått ett särskilt ansvar för att utveckla och inspirera kollegor. Och att utveckla utbildningen och undervisningen. Varför finns uppdraget? Hur ser förutsättningarna ut och vad är rimligt att åstadkomma?

 • Vad vill du fylla ditt uppdrag och din arbetsbeskrivning med?
 • Hur skiljer sig ditt ansvar från förskollärarens och var går gränsen?
 • Vad behöver du för att lyckas med uppdraget?

Katarina Larsson undersöker tillsammans med er mångfalden i uppdraget och lyfter fram några exempel på arbetsbeskrivningar. Med hjälp av begreppen ansvar, motstånd och möjligheter ritar vi en karta som kan utgöra ett fortsatt stöd i arbetet att definiera ert pedagogiska uppdrag. Det blir ett unikt tillfälle att möta kollegor med liknande dilemman, utmaningar och arbetsuppgifter. Att helt enkelt få med sig en massa idéer, inspiration, handlingskraft och mod.
12.15 Lunch
13.15 Forts. PASS 2

Susanna Anderstaf och Katarina Larsson för konferensens röda tråd Ansvar, motstånd och möjligheter – få verktyg att styra ditt uppdrag ytterligare ett steg framåt.

13.30 PASS 3: Leda och organisera för ett kollegialt lärandesystem
Per Alnervik är förskollärare med erfarenhet av att ha varit förskolechef och rektor i 25 år, handledare och utbildare
Vilket ledarskap är möjligt för dig? Hur kan du organisera en förskola med målet att skapa en likvärdig förskola? Det är frågor som gästföreläsaren Per Alnerviks föreläsning kommer att kretsa kring. Han visar vad det innebär att ta ansvar, möta motstånd och använda möjligheter – att som ledare vara närvarande i det som händer i förskolan.

 • Formulera värden för utveckling av undervisning och utbildning
 • Verktyg för gemensam och systematisk verksamhetsförbättring
 • Förändra och påverka genom att vara pedagogisk förebild i ”vänlighetens atmosfär”
14.40 Kaffe/te med kaka
15.10 PASS 4: Det ansvarsfulla trasslet – gemensam framåtblickande analys
Susanna Anderstaf och Katarina Larsson
I din roll att leda kollegor finns möjligheter att påverka och göra skillnad. Läroplanen och forskningen ger dig stöd i hur du kan genomföra ditt uppdrag. Men det behövs också stöttning och mandat från rektor och kollegor. Det handlar om roller och gränser. Hur kan du förfina och utveckla ditt uppdrag? Vad krävs för att du ska lyckas med det?

 • Ansvar, motstånd och möjligheter – sammanfattning och fördjupning
 • En plan för ditt fortsatta arbete
 • Känn dig hoppfull, stärkt och stolt när du lämnar konferensen
Susanna Anderstaf och Katarina Larsson problematiserar och tydliggör processkonferensens röda tråd. De ger dig utrymme att påbörja en individuell handlingsplan för att du ska kunna ta ditt uppdrag ett eller flera steg vidare.
16.30 Avslutning
Susanna Anderstaf och Katarina Larsson avslutar processkonferensen.

Katarina Larsson
Processledare
Susanna Anderstaf
Processledare
Per Alnervik
Gästföreläsare

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

NYTT DATUM
Stockholm, 17 september 2020
09.00-16.30 | 3 950 kr ex moms
BOKA