Leda kollegor i förskolan

EN UNIK MÖTESPLATS

Intresset för pedagogisk utveckling är större än någonsin. Drivna och engagerade förskollärare får olika spännande uppdrag med olika namn i landets kommuner och förskolor. Försteförskollärare, pedagogistor, pedagogiska utvecklare eller pedagogiska handledare vägleder och inspirerar kollegor varje dag utan att vara formella chefer.

För att driva ett framgångsrikt utvecklingsarbete krävs ett brinnande engagemang och en stor portion jäklar anamma. Men det behövs också påfyllning av metoder, verktyg och en arena för diskussioner och reflektioner - därför finns Leda kollegor i förskolan!

Nya förutsättningar - nya möjligheter ...
Vi har utvecklat nya mötesplatser för dig som vill uppdatera dig på det senaste och eftersom vi fortfarande lever med pandemin så kommer alla vårens konferenser genomföras digitalt. Alltid livesänt och interaktivt! 

Varmt välkomme
n!

Det egna ledarskapet – vad innebär det att leda utveckling och förändring?

Det här är konferensen för dig som har någon form av pedagogiskt utvecklingsansvar i förskolan. Här får du möta andra med samma uppdrag och drivkrafter som dig.  Vi kommer att hålla ett stort fokus på ditt eget ledarskap för att ge dig kraft, mod och verktyg för att växa i din roll som pedagogisk ledare. Oavsett om du nyligen fått ett utökat ansvar, länge varit i rollen eller kanske är på väg att kliva upp och axla ansvaret för utvecklingsarbetet är det här platsen för dig. Här ges du möjlighet att reflektera över och växa i ditt eget ledarskap.

På Lärarfortbildning vet vi att det krävs mer än en föreläsningsdag för att få till förändring och lärande. Den här dagen präglas därför av våra ledord Inspirera Reflektera Diskutera och föreläsningarna varvas med reflektionsstunder där du dessutom får prova på ett par reflektionsmodeller som du kan använda när du kommer hem.
Innehåll

08.15 Registrering med kaffe, te och smörgås
09.00 Konferensen inleds

Moderator Lena Edlund hälsar välkomna och inleder dagen

09.10 Kompetens, kunskap och mod att leda

Lena Edlund, pedagogisk utvecklare, tidigare förskolechef, förskollärare
Att driva, stötta och leda för pedagogisk utveckling kräver både engagemang och kunskap. Vad innebär det att vara ledare i förskolan? Med ansvar för den pedagogiska utvecklingen leder du ofta utan att vara chef, många gånger de kollegor du arbetar tillsammans med i vardagen och ställs ofta inför olika dilemman i ledarrollen. Att vara nyfiken, intresserad av andras kompetens och skapa delaktighet är viktiga egenskaper hos en ledare.

Lena Edlund har lång erfarenhet av ledarskap i förskolans utvecklingsarbete och kommer under den här föreläsningen ge dig såväl teoretisk kunskap om det goda ledarskapet samt generöst dela med sig av egna erfarenheter i den pedagogiska ledarrollen.

 • Vad krävs av dig för att bli en god ledare?
 • Leda och kommunicera för en fungerande grupp
 • Att leda kollegor i vardagen
 • Med sikte mot samsyn och utveckling
 • Så ställer du krav och håller riktningen
09.15 Reflektionsstund

För att utvecklas krävs aktiv reflektion! Tillsammans tar vi en stund för att diskutera vad det innebär att vara en ledare i förskolan och vad som egentligen är gott ledarskap.

10.30 Paus
10.45 Att finna ett gemensamt och meningsfullt lärande

Erika Kyrk Seger, pedagogisk samordnare
Personal på förskolan har i uppdrag att utveckla utbildningen. Med höga krav och begränsade resurser kan detta leda till att vi lätt rusar från sak till sak, från föreläsning till föreläsning, från område till område. Men när gör utvecklingsarbete skillnad? I realiteten kan det snarare leda till en arbetsstress och ett ytligt utvecklingsarbete där vi tror vi utvecklat vår praktik men där vi fortsätter göra som vi alltid gjort. Kasam, meningsfullhet och slowflow - kombinerat med en delaktighetskultur kan ge oss bättre förutsättningar för att skapa en kultur där utvecklingsarbetet tar nästa steg och når barnen genom en förändrad praktik. 

Under konferensen kommer Erika Kyrk Seger att binda ihop förskolans vardag med hur vi kan jobba för att skapa en reflekterande kultur med gemensamt lärande som grund.

 • Kompetensutveckling - varför, för vem och vad?
 • Varför är det så svårt att skapa utveckling som gör skillnad? 
 • Vad innebär ett gemensamt lärande? 
 • Och hur kan vi skapa ett gemensamt lärande som blir meningsfullt?
11.45 Reflektionsstund

Återigen landar vi gemensamt efter föreläsningen och reflekterar kring det här med gemensam kunskap och kollegialt lärande. Vad innebär det att leda lärande och utveckling?

12.00 Lunch
13.00 Att möta motstånd – hur leder du så att dina kollegor vill, kan och vågar?

Lars Gustafsson, ledar- och organisationsutvecklare
Utvecklingsarbete och förändring är aldrig smärtfritt. Kraven på oss som arbetar i förskolan är höga och vi ställer höga krav på oss själva. Inte konstigt att det uppstår krockar och frustration mellan kollegor. Du är en av de som ska leda utvecklings- och förändringsarbete samt stötta kollegor i utmanande situationer. Det är av största vikt att du har verktyg att möta frustration och motstånd och inte minst att du har förståelse för varför det uppstår. 

Lars Gustafsson ger dig under föreläsningen flera metoder som du kan använda för att förstärka samspel och samarbete, driva utveckling och lösa problem.

 • Vi Vill-processen – leda processer utan att vara chef
 • Förändringsledning – leda sig själv och sina kollegor i ständig förändring
 • Kommunikation och feedback – på rätt sätt och i rätt tid
 • Konflikter och utveckling – hur kommer ni vidare?
14.05 Reflektionsstund
I grupper diskuterar och reflekterar vi kring hur du som ledare bäst möter motstånd och hur du leder för att få kollegor att vilja, kunna och våga pröva nytt och utvecklas.
14.20 Fika
14.50 Att vara ledaren i mängden

Katinka Vikingsen, rektor, utvecklingsledare, pedagogiska, förskollärare
Sitter du i mitten? Är du ledare men inte chef? Du har ett roligt, spännande och utmanande uppdrag men som ibland blir lite knepigt och svårt. Du har ansvar över den röda tråden i verksamheten men saknar mandat att fatta vissa beslut och som spindeln i nätet möter du frågor, hurrarop och kritik både uppifrån och nerifrån. Du behöver naturligtvis strategier och handlingsplaner för att fortsätta framåt, men det absolut viktigaste är att få med sig människorna. Det är ju tillsammans med pedagogerna som du kan få utvecklingen att gå framåt.

Under föreläsningen kommer Katinka Vikingsen att ge dig verktyg för att vara motorn i utvecklingsarbetet där din uppgift är att sprida engagemanget och skapa motivation, nyfikenhet och lust till utveckling.

 • Tecken på att du har människor med dig
 • Förändringen bor i detaljerna
 • Att vara öppen med den egna agendan
 • Så sprider du ditt eget engagemang
16.10 Reflektionsstund

Att sprida engagemang och få människor med sig är inte alltid så lätt. I grupper byter vi erfarenheter och reflekterar över du som ledare kan skapa motivation och lust till utveckling.

16.25 Moderator Lena Edlund sammanfattar och avslutar dagen
16.30 Tack för idag!

Föreläsare 2021

 • Erika Kyrk Seger
 • Katinka Vikingsen
 • Lars Gustavsson
 • Lena Edlund

Lena Edlund
Pedagogisk utvecklare, tidigare förskolechef, förskollärare
Erika Kyrk Seger
Pedagogisk samordnare
Lars Gustafsson
Ledar- och organisationsutvecklare
Katinka Vikingsen
Rektor, utvecklingsledare, pedagogiska, förskollärare

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Livesänd!
Digital konferens, 4 maj 2021
9.00 - 16.30 | 3850 kr (ex moms)
BOKA
Livesänd
Konferenspaket Digital, 4 och 5 maj
09.00-16.30 | 5 500 kr ex moms
BOKA
Finns även som digital konferens
Konferensen livesänds över hela landet