Rektor/Biträdande rektor – ny i rollen

Leda personal och processer i en pedagogisk verksamhet

Kursen lär dig att:

  • Utveckla och leda pedagogiska processer
  • Utveckla medarbetarskap samt upprätthålla trygga och kompetenta arbetslag
  • Driva utvecklingsarbete och ge förändringarna fäste
  • Förebygga och hantera konflikter

Om kursen

Ett formellt ledarskap är inte en medfödd förmåga, utan något vi lär oss genom träning och teoretisk kunskap. Denna ledarskapsutbildning är skräddarsydd för dig som är ny i rollen som rektor/biträdande rektor. Kursen ger dig en stadig grund att stå på för din fortsatta utveckling men också verktyg som underlättar kommunikation, synliggör utvecklingsprocesser och möjliggör förändring.

Innehåll

Hur tar du steget från medarbetare till chef?
I dina tidigare roller hade du ansvar för ditt eget arbete, men nu ska du även ansvara för alla medarbetares prestationer. Det kräver nya kunskaper men också ett nytt förhållningssätt.

Hur balanserar du vardagsarbete med utvecklingsarbete? 
Att leda utvecklingsarbete är ett viktigt uppdrag i skolledarskapet. Samtidigt förväntas du lösa alla praktiska problem som uppstår i vardagen. För att lyckas i ditt uppdrag måste du arbeta strategiskt och systematiskt, och inte fastna i nuets alla göranden. Hur går det till?

Hur utvecklar du medarbetare och arbetslag?
Du har höga ambitioner och vill att varje barn och elev, varje dag, ska mötas av engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans och systematiskt. Hur kommer vi dit? Under kursen lär du dig grunderna i att utveckla medarbetarskap, bygga starka arbetslag, leda möten och fatta kloka beslut.

Hur hanterar du konflikter som uppstår?
Du vill utveckla men möter kollegor som tycker det är bra som det är. Hur hanterar du medarbetare som inte vill, kan, orkar eller vågar? Att leda kräver kunskap om individ-, grupp- och organisationspsykologi samt en förmåga att situationsanpassa sitt ledarskap och sin kommunikation så att konflikter hanteras på bästa sätt.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som utvecklar er som ledare.

  • Led effektiva möten
  • Verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet
  • Kommunikation utifrån syfte och mottagare
  • Teori om vad som skapar effektiva grupper

Målgrupp

Rektorer/biträdande rektorer i alla skolformer

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kursort!

DIGITAL KURS, 17-18 maj 2021
09.00 - 16.00 | 6 450 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.