Våra fortbildningar inom NPF

NPF är en stor fråga och en utmaning som många skolor möter. Vi har här samlat alla våra fortbildningar för just NPF och specialpedagogik.  

Målgrupp: lärare, pedagoger, rektorer i grund- och gymnasieskola.
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, rektorer

Fritidshem: Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet

– Så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa nya rutiner och arbetssätt
Målgrupp: lärare, pedagoger, rektorer i grund- och gymnasieskola.
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i grundskola.

Grundskola: NPF och beteendeproblematik i skolan

- Att stötta elever som möter en problematik i skolan
 • Känna igen de signaler som från eleven är ett rop på hjälp
 • Identifiera behoven bakom beteenden
 • Att skapa en tydliggörande pedagogik för en fungerande vardag
Målgrupp: lärare, pedagoger, rektorer i grund- och gymnasieskola.
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i grundskola och gymnasieskola.

Gymnasieskola: NPF och beteendeproblematik i skolan

- Att stötta elever som möter en problematik i gymnasieskolan
 • Känna igen de signaler som från eleven är ett rop på hjälp
 • Identifiera behoven bakom beteenden
 • Att skapa en tydliggörande pedagogik för en fungerande vardag
Målgrupp: lärare, pedagoger, rektorer i grund- och gymnasieskola.
Lärare, studiehandledare, specialpedagoger inom vuxenutbildning och folkhögskola

VUX: Undervisa vuxna med NPF

– Hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad?
 • Anpassa den fysiska och digitala undervisningen
 • Skapa en tillgänglig lärmiljö för vuxna elever
 • Examinera och bedöma med anpassningar på ett rättssäkert sätt
 • Använda tydliggörande pedagogik i undervisningen