Fritidshem: Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet

– Så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag

Kursen lär dig att:

  • Identifiera behov bakom ett beteende
  • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
  • Skapa en verksamhet som är tillgänglig och meningsfull för alla

Om kursen

Elever med npf möter ofta stora utmaningar i fritidshemmet. Det är större grupper och lösare strukturer med stor frihet och krav på egna initiativ. Dessutom har eleverna redan avverkat en lång skoldag och är kanske trötta redan när de kommer till fritidshemmet. När vi saknar strategier för att skapa en fungerande vardag för dessa elever påverkar det hela gruppen. Det har även stor effekt på vår egen arbetssituation.
Vi måste hitta sätt att skapa en verksamhet som inkluderar alla elever och skapar utrymme för alla att må bra. Men hur gör vi det utifrån fritidshemmets förutsättningar? Välkommen till en fortbildning som lär er hur neuropsykiatriska funktionsvariationer och andra behov kan ta sig uttryck samt hur ni hanterar oroligheter och utmanande situationer. Men framför allt – hur ni förebygger och skapar goda förutsättningar för alla att lyckas.

Innehåll

Hur kan fritidshemmet möta elever med olika funktionsvariationer?
Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner – allt kan påverkas av npf-diagnoser och andra funktionsvariationer. Men allt är inte diagnoser. Alla elever har olika behov baserat på mognad, utsatthet, hemförhållanden etc. Vad innebär variation i dessa funktioner och framförallt vilka effekter får det? När vi förstår hur, när och varför det blir svårt så kan vi också anpassa verksamhetens efter elevernas behov. Fortbildningen ger dig en fördjupad förståelse och hjälper dig att se kopplingen till er verksamhet.

Hur skapar vi en verksamhet som möter allas behov?
Komplexa svårigheter kräver inte nödvändigtvis komplexa strategier. När vi känner till de olika funktionsvariationernas symptom och utmaningar är det lättare att hitta strategier, strukturer och planeringar som fungerar. Hur skapar vi en tydlighet och struktur – vad ska jag göra, med vem och var någonstans? Finns det möjlighet att gå undan för att hitta lugn? Hur skapar vi förutsättningar för alla att hitta en meningsfull sysselsättning? Med en genomtänkt verksamhet blir fritidshemmet mer tillgängligt för alla elever. 

Hur hittar vi de kritiska momenten i vår verksamhet?
Ibland kan rutiner och traditioner göra oss blinda för vad som utmanar i vår verksamhet. Vi kanske till och med har byggt in hinder fast vi bara haft elevens bästa för ögonen. Vi behöver ta ett steg tillbaka och lära oss att kartlägga och analysera den verksamhet vi erbjuder för att identifiera vilka moment som skapar svårigheter och därmed blir riskfaktorer för elever att misslyckas. Genom medvetenhet kan vi bygga bort hinder som finns och undvika att skapa nya.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, rektorer

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. 

Rektor går på kurs gratis!


*Endast giltigt för fritidshemmets/förskoleklassens kurser, i mån av plats och vid minst en betalande deltagare. Gäller för 1 dagskurser. Ange koden: Rektor gratis vid anmälan.