Undervisa vuxna med NPF

– Hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad?

Kursen lär dig att:

  • Anpassa den fysiska och digitala undervisningen
  • Skapa en tillgänglig lärmiljö för vuxna elever
  • Examinera och bedöma med anpassningar på ett rättssäkert sätt
  • Använda tydliggörande pedagogik i undervisningen

Om kursen

I vuxenutbildningen möter vi många elever som misslyckats i tidigare studier. En del har autism, adhd eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som påverkar deras studieförmåga. Lärare behöver därför kunskap om hur NPF påverkar elevernas lärande och förmågor. Vi behöver också mer kunskap om hur vi kan anpassa undervisningen så att alla våra elever, trots en heterogen grupp, lär och når målen. Konkreta tips för att undervisa dessa elever både på plats och på distans ges löpande under kursdagen.

Innehåll

Hur påverkar NPF lärandet och den vuxne elevens förmågor?
Hos personer med NPF jobbar och fungerar hjärnan lite annorlunda, det vet vi idag. Det leder i sin tur till olika kognitiva svårigheter, och dessa skiljer sig åt beroende på funktionsnedsättning. Detta får pedagogiska konsekvenser. Kursen ger dig kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevernas förmågor och förståelse för vanliga kritiska situationer.

Hur gör vi undervisningen mer tillgänglig och anpassad till vuxna elever med NPF?
Vår vardag som lärare innebär att undervisa vuxna med många olika behov. Ingenstans är spridningen av behov större än inom vuxenutbildningen. Med grund i kunskapen om hur inlärningen påverkas får du under kursen kunskap om hur du anpassar undervisningen samtidigt som den fungerar för dina övriga elever. Kursen ger dig många konkreta tips och redskap för hur du gör undervisningen tillgänglig för alla utan att göra den tråkig eller långsam för de som inte har anpassningsbehov.

Hur ger du alla samma möjlighet trots olika förutsättningar?
I varje grupp finns några studerande som behöver bedömas på andra sätt eller med användning av hjälpmedel för att kompensera för deras funktionsnedsättningar. Under kursdagen kommer vi att gå igenom anpassningar av olika typer av examinationer som grupparbeten, inlämningsuppgifter, praktiska moment, skriftliga prov och muntliga redovisningar.

Målgrupp

Lärare, studiehandledare, specialpedagoger inom vuxenutbildning och folkhögskola

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning.