Specialpedagogen spelar roll

- hur kan vi stärka det specialpedagogiska uppdraget i skolutvecklingen?

En konferens för specialpedagoger som är intresserade av att driva hållbar skolutveckling och vill  veta mer om hur vi kan bidra till utveckling tillsammans med kollegor och rektor. Kom och spetsa dina kunskaper!

Om konferensen

Skolan går miste om möjligheter om specialpedagogens kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara när vi utvecklar det pedagogiska arbetet. Vi specialpedagoger behöver därför bli bättre på att förtydliga vårt uppdrag och våga kliva in i fler utvecklingsprocesser. Hållbar skolutveckling med specialpedagogisk kompetens innebär att identifiera det som inte fungerar för att utveckla det vi vet främjar utveckling och lärande. Här har vi specialpedagoger unik kunskap som vi kan stötta skolorna i att tillvarata bättre. Kom på konferens och få verktyg för att stärka din roll i skolutvecklingen.

Målgrupp

Specialpedagoger

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Incheckning och nuläge

Programansvarig Helena Wallberg hälsar välkommen och sätter igång våra tankeprocesser genom reflektion med kollegorna kring en gemensam fråga. 

09.15 Våga äga din roll, din kompetens och ditt ansvar!

Helena Wallberg, specialpedagog, författare och bloggare

För att kunna bidra till en hållbar skolutveckling behöver vi identifiera de förändringar vi måste göra och de processer vi ska vara med i. Det är när vi tar på oss ledartröjan som vi kan påverka och vi behöver göra det för elevernas, skolans och samhällets skull. Men hur ser den ledartröjan ut? Helena Wallberg lyfter hur vi som specialpedagoger kan arbeta för att stärka vårt uppdrag för en hållbar skolutveckling.

10.00 Kaffe med samtal
Reflektera gärna över kaffet med kollegor kring frågorna i Verktygslådan.
10.30 Hur vet vi att vårt arbete får effekt?

Maja Lindqvist, specialpedagog, författare och handledare

Specialpedagogen har ett ansvar för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på grupp- och organisationsnivå. Låt oss titta närmare på vilken vår roll är i det arbetet. För att våra insatser ska få effekt behöver vi veta att det vi gör är hälsofrämjande och förebyggande, men hur tar vi reda på det? På föreläsningen får du ta del av fallbeskrivningar och resonemang och du får träna dig i att använda matrisen i verktygslådan som ett sätt att undersöka din egen roll i skolutvecklingsarbetet.

11.30 Att tydliggöra och skapa förståelse för det specialpedagogiska uppdraget
  • Hur kan vi tydliggöra vad specialpedagogik innebär för kollegor som inte har utbildningen bakom sig?
  • Hur kan vi skapa förståelse för vad vi specialpedagoger kan bidra med istället för att ta emot uppdrag kring elever av kollegor?
Vi arbetar i bikupor runt borden och söker svar på frågorna genom att samtala, rita och skriva. Enligt World Café-metoden bryter vi upp borden i halvtid och bildar nya grupper som fortsätter tankearbetet och ger ny input.
12.20 Har vi samsyn kring samsynen?

Saknar vi gemensam grund i de mest grundläggande frågorna blir det tvärfunktionella  utvecklingsarbetet svårt. Vi behöver samsyn kring några viktiga frågor, men vet vi vilka dessa frågor är?

12.30 Lunch
13.30 Evidensbaserade samtal för att fördjupa det kollegiala lärandet

Helena Wallberg, specialpedagog, författare och bloggare

Om vi kan visa att vi är viktiga i arbetet med att samla data för kollegiala analyser kan vi också få mandat för att delta fullt ut i det kollegiala lärandet. Vi vet att tillit och goda relationer skapar bättre förutsättningar för återkoppling och reflektion. Under föreläsningen övar vi på att ställa frågor och skapa frågebatterier för evidensbaserade samtal.

14.00 Elevhälsomötet som struktur för lärande och utvecklande samtal

Anna Bengtsson, specialpedagog, författare och bloggare

Lite för ofta hamnar vi i situationer där vi tar emot uppdrag från kollegor kring vissa elever eftersom det saknas förståelse för hur vi specialpedagoger kan bidra i ett tidigare skede. En tvärprofessionell analys med utgångspunkt i evidens och struktur kan bidra till ett lärande om hur vi kan möta alla elever på skolan. Vi behöver hitta sätt att förankra att tillgänglig lärmiljö är mer än god undervisning och att det inte räcker med att lära lärare undervisa bättre. Dessutom är det bra om vi i dialog med skolledningen kan synliggöra hur vi kan säkerställa tillgänglighet, utöver kollegialt lärande kring metoder för undervisning. Men hur gör vi det?

15.00 Kaffe med samtal
Reflektera gärna över kaffet med dina kollegor kring hur ni kan gå från åtgärdande till förebyggande arbete.
15.30 Hur kan vi tydliggöra vad specialpedagogik innebär för kollegor som inte har utbildningen bakom sig?
Helena Wallberg leder samtal med Anna Bengtsson och Maja Lindqvist om hur vi kan prata om vår roll med andra. Hur kan vi våga äga frågan om vad vi kan och vill så att det blir tydligt? Vilka missförstånd behöver vi hjälpa till att reda ut? Hur gör vi det i en anda av relationer, samverkan och tillit – som ledare?
16.00 Utcheckning och framtid
Våga äga din roll, din kompetens och ditt ansvar. Vi reflekterar kring borden och lämnar konferensen med uppmuntrande ord i ryggen för att fortsätta processerna.

Föreläsare

Läs mer om våra föreläsare genom att klicka på respektive foto.

Helena Wallberg
Specialpedagog, författare och bloggare
Anna Bengtsson
Specialpedagog, författare och bloggare
Maja Lindqvist
Specialpedagog, författare och handledare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Projektledare

Cecilia Blanckert

Välj konferensort!

Stockholm, 16 april 2018
09.00 - 16.30 | 3 950 kr exkl. moms
Boka

Programansvarig

Helena Wallberg är specialpedagog, författare och bloggare och har tagit fram det här konferensprogrammet.

Helena Wallberg


Alla deltagare på konferensen får en Verktygslåda med en redskapslista som fylls på under dagen, en matris samt några reflektionsfrågor. Matrisen ligger som grund för lärande och utveckling under dagen men också det fortsatta arbetet efter konferensen.