Specialpedagogen spelar roll

- utveckla och fördjupa din handledningskompetens

Tack alla som valde att gå på Specialpedagogen spelar roll! Utvärderingarna visar att ni uppskattade möjligheten att få prova på så många olika samtalsmodeller och är efter konferensen taggade på att prova på och utveckla gerillahandledning.

Vi arbetar nu förfullt med att ringa in nästa års tema och upplägg för konferensen. Vad skulle du önska att vi tar upp då? Maila mig dina förslag och önskemål. Jag hoppas att vi ses igen nästa år!

Med vänlig hälsning
Lena Rosada, projektledare konferens

 

Om konferensen

Som specialpedagoger har vi ett fantastiskt verktyg som vi bär med oss varje dag: handledning. Det ligger i vårt uppdrag och vi har utbildning i det. Men hur ska det kunna stärka skolans arbete för att öka tillgängligheten om vi använder det på fel sätt och vid fel tillfälle? Eller ännu värre – om ingen frågar efter det fast vi vet vilken skillnad det kan göra.

Mera samtal, mindre prat! Där har ni mottot som bär oss genom årets upplaga av Specialpedagogen spelar roll. Här får du fördjupa din kompetens och vidga ditt perspektiv på de möjligheter som ryms inom din roll. Välkommen till en konferens om att stödja processer som utvecklar förståelse och insikter hållbart och långsiktigt.

Målgrupp

Specialpedagoger

Innehåll

08.00 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Incheckning och reflektion kring kvalificerade samtal

Helena Wallberg hälsar välkommen med en gemensam reflektion kring hur samtal förs i skolan. Vi presenterar oss runt borden och reflekterar kring en gemensam fråga:
Handledning i form av kvalificerade samtal - hur skiljer de sig från kollegiala samtal i allmänhet?

09.15 Handen på hjärtat - för du kvalificerade samtal med dina kollegor?

Helena Wallberg, specialpedagog, författare och bloggare

Vi specialpedagoger har utbildning i handledning i form av kvalificerade samtal men vi får inte alltid möjlighet att träna på den kompetensen i organiserad form. Kanske har man inte i kollegiet inte heller reflekterat närmare på vad som menas med handledning. Under detta pass tittar vi också närmare på det frågebatteri med olika frågetyper du kommer att få använda under dagen.

  • Hur påverkas våra samtal av val av frågetyper?
  • Hur påverkar syftet med samtalet våra val av frågor?
  • Hur undersöker vi effekterna av de samtal som förs idag?
10.00 Kaffe med reflektion runt Frågebatteriet
Reflektera gärna över kaffet med kollegor kring Frågebatteriet.
10.30 Träna på samtalsmodellen Appreciative Inquiry

Appreciative inquiry är en samtalsmodell som fokuserar på styrkor. Syftet är att skapa allians och hitta lösningar i de styrkor som framkommer i samtalet. Du får träna på en struktur som tillsammans med frågetyper styr samtalet mot att hitta styrkor som vi kan bygga vidare på.

Vi samlar reflektioner digitalt och funderar över hur denna modell kan användas i utvecklingssyfte även när den inte är schemalagd. Vi behöver bli bättre på att utnyttja styrkesamtal i vardagen och inte glömma bort framgångsfaktorer när vi fastnar i problem.

10.45 Har vi samsyn om vad handledning är och hur vi beskriver det för våra kollegor?

Maja Lindqvist, specialpedagog, författare och handledare

Vår handledning ska utveckla och bidra till skolans förebyggande arbete. Den ska koppla samman det praktiska arbetet med teorier och utveckla och stärka lärares yrkesprofession. Under ledning av Maja får du pröva handledningsmodellen reflekterande team som fördjupar reflektionerna kring gemensamma utvecklingsområden.

  • Vi behöver samsyn runt begreppet handledning
  • Hur möter vi dem vi handleder i det de befinner sig i här och nu?
  • Hur kan reflektion bidra till kompetensutveckling?
12.15 Har du blivit en medberoende specialpedagog?

Det är lätt hänt att hamna i fällan där utmanande kvalificerade samtal ersatts av välvillig rådgivning när tiden är knapp och utmaningarna stora. Helena rundar av förmiddagen med en reflektion om “medberoende specialpedagoger”. Är det verkligen rådgivning som efterfrågas även när det efterfrågas? Hur bryter vi oss loss ur fällan när förväntningarna är att ge goda råd och komma med svar?

12.30 Lunch

Samla ihop dina tankar och fyll i frågebatteriet med egna och andras frågor. Fortsätt samtala över maten utifrån reflektionsfrågorna.

13.30 Träna på att lyssna och återkoppla i trepartssamtal

Att lyssna är en central del i ett kvalificerat samtal. Vi tränar på att lyssna genom att delta i ett strukturerat trepartssamtal där två personer samtalar utifrån en fallbeskrivning och en person observerar och återkopplar för att synliggöra styrkor och utvecklingsområden i samtalen. Helena, Maja och Malin cirkulerar för att stötta samtalen och reflektionerna.

14.00 Gerillahandledning - varsomhelst, närsomhelst, hursomhelst

Malin Larsson Specialpedagog, handledare, coach i lösningsinriktad pedagogik

Vad gör man som specialpedagog när det är svårt att få till handledningen eftersom skolledningen inte ger tillräckliga förutsättningar för det? Eller när lärarna inte efterfrågar handledning och ingen förstår vinsten med det? Malin Larsson och hennes specialpedagogkollegor bestämde sig för att handleda trots allt. Begreppet “gerillahandledning” myntades. Vi lyssnar till Malins erfarenheter och insikter och workshoppar under hennes ledning. Vi använder frågebatteriet för att träna på frågetyper under aktiviteten. Fokus är på reflekterande team och det vi tränar på är själva reflektionen, att stanna i den och inte hoppa vidare till lösningen innan vi har en klar bild av situationen.

  • Handledning trots allt
  • Så får vi pedagoger att känna kraften i handledningen
  • Se möjligheterna - hitta stunder för handledning
  • Så blir vi bättre på att möjliggöra utveckling
15.00 Kaffe med samtal: fyll på ditt frågebatteri och reflektera kring frågornas effekt på samtal

Reflektera tillsammans över kaffekoppen hur frågebatteriet kan bidra till att handledningen blir ett naturligt verktyg i vardagen. Samla förslag på fler frågor från varandra och fyll på frågebatteriet.

15.30 Träna på lösningsfokuserade samtal

Ett riktigt bra möte mellan en specialpedagog och en lärare resulterar i att läraren själv kommer på vad som ska göras. Detta står i bjärt kontrast mot det som ofta händer i praktiken när specialpedagoger eller elevhälsan meddelar lärare vad de ska göra för att anpassa för en elev. Att komma ifrån fokus på problem och istället hitta till ett mer lösningsinriktat kollegialt samtal kan vara en utmaning. Vi fortsätter att träna på att sätta igång tankeprocesser som vänder problemfokus till lösningsfokus. Frågebatteriet är ett stöd i träningen. Helena, Maja och Malin cirkulerar för att stödja samtalen och reflektionerna.

16.50 Utcheckning och reflektion kring handledning som arbetssätt för skolutveckling

Avslutning med tankar för dagen och reflektioner kring vad som krävs för att fortsätta processerna i vardagen. Hur kan vi använda handledning som verktyg i vardagen för att stärka lärare i deras utmaningar? Hur ska vi se till att det blir mer SAMtal och mindre prat på skolorna?

Föreläsare

Helena Wallberg
Specialpedagog, författare och bloggare
Malin Larsson
Specialpedagog och handledare
Maja Lindqvist
Specialpedagog, författare och handledare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Projektledare

Cecilia Blanckert

Välj konferensort!

Stockholm, 8 april 2019
09.00 - 16.00 | 4 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Göteborg, 11 april 2019
09.00 - 16.00 | 4 150 kr ex moms

Ej bokningsbar

Programansvarig

Helena Wallberg är specialpedagog, författare och bloggare och har tagit fram det här konferensprogrammet.

Helena Wallberg