Fånga lärprocesser i särskolan

– Omsätt målen till undervisning
Kursen lär dig att: 
  • Få mål och undervisning att hänga ihop
  • Hjälpa eleven till fokus och koncentration
  • Undervisa utifrån funktion istället för bristperspektiv

Om kursen

Våra elever har rätt att nå målen. Vad kräver det av oss som ska leda dem dit? Varje elev har sina vägar mot målet. Vi behöver hitta rätt arbetssätt för hur vi skapar lärande och gör undervisning av läroplanen. Att synliggöra elevens förmågeutveckling är att skapa förutsättningar för elevens delaktighet.

Innehåll

Hur omsätter vi målen till undervisning och lärande? 
När vi planerar utifrån olika aktiviteter får vi svårt att fånga vilket lärande som sker. Vi behöver istället utgå ifrån målen där vi på ett medvetet sätt planerar utifrån lärandet. Det handlar om att få mål och undervisning att hänga ihop.

Hur utmanar vi eleverna till ökat lärande?
Ett svagt teoretiskt tänkande kräver undervisning utan omvägar. Att väcka elevernas och intresse hjälper eleven till fokus och koncentration. Just det är en förutsättning för att kunna optimera arbetsminne och långtidsminne. Ja helt enkelt allas förutsättningar att kunna lära.

Hur vänder vi fokus från brist till funktion?
Om vi stannar i bristperspektivet istället för att fokusera på varje elevs möjlighet att nå sin fulla potential, missar vi kärnan i vårt uppdrag. Under fortbildningen lyfter vi omsorgs- och kunskapsbegreppet och undersöker vad som ryms inom brist- eller funktionsperspektiven.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare, elevassistenter och skolledare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 4 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.