Fortbildning för elevassistenter Steg 2

– påbyggnadsdag med fokus på en professionell yrkesroll
Kursen lär dig att: 
  • Ta nästa kliv i din roll som elevassistent
  • Fördjupa dina kunskaper om utvecklingsstörning
  • Bli tryggare i krissituationer

Om kursen

Äntligen kommer denna påbyggnadsdag som stärker dig i att fortsätta växa som elevassistent. Nu möts vi för att fortsätta utveckla undervisningen och ledarskapet. Under den här dagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll i skolans kunskapsuppdrag. Vi vill utmana dig genom reflektion och hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

Innehåll

Hur utvecklar vi en professionell relationskompetens? 
Som elevassistent behöver du verkligen lära känna elevens beteende och kunna se bakom detta så att du kan ligga steget före.  Att anpassa sitt förhållningssätt kräver god kunskap om relationskompetens och funktionsvariationer. Under kursen fördjupar vi din kunskap inom detta. Du får lära mer om hur du skapar ökade möjligheter till lärande och anpassar förhållningssätt efter varje unik elev och dennes behov och styrkor. God kunskap om utvecklingsstörning är ett viktigt moment i detta, vilket vi också fördjupar oss i under kursen.

Hur uppnår vi en professionell praktik?
Vi måste göra ordentliga dyk ner i styrdokumenten och förmågorna för att kunna äga vår praktik. Under kursen fördjupar vi oss i förmågeutveckling och hur vi gör undervisning av läroplanen baserad på elevernas olika funktionsförmågor. Kursen ger dig också fördjupad kunskap i hur lärare och elevassistenter kan samverka runt planering, undervisning och bedömning.

Hur hanterar vi utmanande situationer med lågaffektivt bemötande? 
Helt plötsligt står vi där, handfallna och undrar hur vi ska agera. Utgångspunkten i det lågaffektiva bemötandet är att affekt smittar. Det lågaffektiva bemötandet innebär inte att bemöta eleven med passivitet – tvärtom! Det handlar om ett medvetet och kontrollerat sätt att hantera en krissituation där vi hjälper eleven tillbaka till självkontroll.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till elevassistenter som tidigare har gått Fortbildning för elevassistenter eller har längre erfarenhet i sin yrkesroll.

Mål

Kursen ger dig kunskap och verktyg så att du kan ta större ansvar i samverkan runt eleverna mellan olika yrkesgrupper.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Stockholm, 11 maj 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl. moms

Ej bokningsbar
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Fortbildare för kursen:
Sven Strömblad

Sven anser att det viktigaste för att nå en elev är positivt ledarskap. Genom ett entusiastiskt synsätt kan man som lärare visa vägen mot kunskap. Sven leder fortbildningarna för elevassistenter och har fått fantastisk respons.