Skapa film med eleverna

– förmågeutveckling genom roliga filmprojekt

Välkommen till en kurs för dig som vill lära dig planera och genomföra ett enklare filmprojekt tillsammans med eleverna i särskolan.

  • Väck elevernas motivation med filmprojekt
  • Lär dig planera ett enklare filmprojekt
  • Lär dig filma och redigera i iMovie och Premiere clip

Om kursen

Film är ett fantastiskt verktyg för att möjliggöra elevernas förmågeutveckling. Med ett filmprojekt kan ni träna eleverna i estetiska processer, digitala verktyg, relationer och samspel, kommunikation och mycket mer. Dessutom märker vi att det sker en personlig utveckling. Filmskapandet kan bli ett långt projekt som sträcker sig över en hel termin eller en kortare aktivitet. Det viktiga är att veta vilket lärande som ska ske och att ni känner er trygga i hur ni går tillväga rent praktiskt. Den färdiga filmen kan ni använda för att visa eleven dennes lärande. Under kursen tittar vi på musikvideo, dokumentär, temafilm och spelfilm som genrer.

Innehåll

Hur skapar vi bra förutsättningar för ett filmprojekt?
Att ha en tydlig plan för vad vi vill uppnå med vår film och vilka mål vi ska arbeta med gör det enklare för eleven att förstå vad som förväntas av dem. Vi börjar därför i det lärande som vi vill ska ske, vilka förmågor som ska tränas och hur vi ska kunna bedöma utvecklingen. Vilken filmgenre stöttar det på bästa sätt? För att öka elevernas förståelse och syfte med projektet involverar vi eleven tidigt i planeringen. Du får under fortbildningen förståelse för olika filmgenrer och de olika delarna i ett filmprojekt så att du kan kommunicera detta till eleverna så att de är förberedda för att kasta sig ut i detta spännande projekt.

Hur gör vi storyboard och enkelt manus tillsammans med eleverna?
Vi behöver omformulera vår filmidé till filmspråk, det vill säga en storyboard. Storyboarden underlättar för oss och eleverna att förstå vad som ska ske i filmen. Under projektet fungerar storyboarden som ett inspelningsschema där man direkt kan stryka de scener man är färdig med. Då blir det tydligt vad som är kvar att göra. Under fortbildningen undersöker vi hur vi kan göra eleverna delaktiga i att skapa en storyboard. Vi diskuterar också hur vi kan tydliggöra vad en roll är så eleverna får förståelse för skillnaden mellan en roll och den egna personen.

Hur går det till rent praktiskt att filma och redigera?
Går vi vilse i tekniken stupar kanske hela projektet. Nyckeln är att jobba med enkla medel så att vi behåller fokus på målet med filmprojektet. Vi utgår från verktyg som de flesta skolor redan har tillgång till. Vi kan filma med surfplatta och mobil och vi kan redigera i både appar och enkla redigeringsverktyg på PC eller Mac. Under dagen tränar vi praktiskt på att filma utifrån vår storyboard och redigera i två olika program: iMovie och Premiere clip.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Lärare och elevassistenter i grundsärskolan och gymnasiesärskolans nationella program

Mål

Du får lära dig planera ett projekt med eleverna och praktiskt genomföra vissa element i ett enklare filmprojekt.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.
Här finns jag 2 Här finns jag