Spirado

– ledarskapskurser för skolledare
Vi har samlat alla våra ledarskapskurser på ett och samma ställe under samlingsnamnet Spirado. Namnet är sprunget ur tanken om att växa och göra. Små grupper, teori, övningar, reflektion och erfarenhetsutbyte – under ledning av våra välmeriterade kursledare.

Skapa ett delaktigt kollegium och en hållbar skolutveckling

Frigör tid för ditt pedagogiska ledarskap - Så blir utvecklingsarbetet hållbart och långsiktig - Stärk dina medarbetares vilja till lärande och utveckling

Läs mer och boka

Så blir en låsning till en lösning

Bli trygg i att hantera konflikter - Bemöt behoven som skapat konflikten - Fördjupa dig i Susan Wheelans forskning om gruppers utveckling

Läs mer och boka

Bli en duktig förändringsledare i en målstyrd verksamhet

Så väcker ditt ledarskap engagemang och delaktighet - Få konkreta verktyg som stärker din förmåga att leda en organisation i förändring

Läs mer och boka

Så hittar du balans mellan resultat och relationer

Lär dig arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid - Så leder du skolans systematiska kvalitetsarbete - Lär dig leda i ständig förändring

Läs mer och boka

Kursadministratör

Mattias Olsson

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.
Vi har samlat alla våra ledarskapskurser på ett och samma ställe under samlingsnamnet Spirado. Namnet är sprunget ur tanken om att växa och göra. Unna dig en energikick – välkommen till Spirado.

Här hittar du hela Spirados kursutbud >>