Träningsskolan

- inkluderande undervisning och lärandestrategier

Välkommen till en kurs speciellt för pedagoger i träningsskolan där förutsättningar, inkludering och bedömning är ledorden.

  • Så arbetar du systematiskt med elevernas förmågeutveckling
  • Lär dig synliggöra och kartlägga lärandet
  • Utveckla din pedagogiska planering

Om kursen

Elever med en intellektuell funktionsnedsättning kräver särskilt kreativa och skickliga pedagoger. Forskning inom området är en bristvara, men den finns. Vi kan utveckla undervisningen med beprövade lärandestrategier och vi kan utveckla sätt för att synliggöra och kartlägga lärandet. Lär dig mer om vad som fungerar för elever i träningsskolan och hur du målmedvetet arbetar för att ge eleverna en mer meningsfull skola där känslan av sammanhang och delaktighet är central.

Innehåll

Hur förändrar vi träningsskolans förutsättningar?
Det är svårt att förändra normer och värden, men detta utmanande förändringsarbete måste prioriteras. Elever med en intellektuell funktionsnedsättning har en historia av exkludering och än i dag finns diskriminerande strukturer i skolan. Du får verktyg för att förändra och utveckla träningsskolan.

Hur skapar vi inkluderande undervisning?
Att undervisa elever i träningsskolan har en kort historia om vi jämför med grundskolan. Det innebär att vi har begränsad pedagogisk erfarenhet av hur inkludering skapas. Forskning som har relevans för elever med en intellektuell funktionsnedsättning och lärandesvårigheter är en bristvara, men det finns. Personal som arbetar i eller tillsammans med särskolan behöver få ta del av de beforskade lärandestrategier som påverkar den pedagogiska verksamheten. I fortbildningen får du lära dig vad som fungerar för elever i träningsskolan.

Hur kan bedömning stärka elevernas lärande?
Lärande är krävande och det i relation till att elever i träningsskolan är i behov av särskilt stöd gör uppdraget ännu svårare. Många upplever läroplanen och träningsskolans ämnesområden som fyrkantiga och svårhanterliga. I en modern skola ska vi se möjligheterna och använda bedömning för lärande. I fortbildningen får du verktyg för att kunna synliggöra och kartlägga lärande och vi tränar på att arbeta med delmål och ge feedback.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Pedagoger och assistenter som arbetar i träningsskolan, skolledare.

Mål

Att du ska få verktyg för att utveckla träningsskolan med syfte att skapa förutsättningar för lärande och delaktighet.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 8 november 2018
09.00 - 16.30 | 2.950 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.