Bedömning

Bedömning i grundsärskolan

- läroplanen och möjligheterna
En uppdragsfortbildning för grundsärskolor som vill skapa förutsättningar för en rättssäker bedömning och som är nyfikna på frågan hur vi som lärare kan undervisa så att alla elever når sin fulla potential. 

Om fortbildningen

Att utveckla kunskapen och samsynen kring målen, att skapa meningsfull undervisning samt att bedöma för lärande är de utmaningar vi lärare står inför. Vi måste på ett framgångsrikt sätt få mål, undervisning och bedömning att hänga ihop. Det handlar om att tillsammans skapa en grundsärskola där förutsättningarna för att eleven ska kunna nå sin fulla potential är de bästa. Genom att utveckla den formativa bedömningen ser vi till att alla elever får uppleva att de lyckas.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grundsärskolan

Innehåll

Vad är det för kunskap som ska bedömas och betygsättas?
Att få grepp om vad det är som ska bedömas och betygsättas är inte alltid så lätt. Att se förhållandet mellan förmågor och ämnesstoff är då en förutsättning. Det svåra är att vi bara kan bedöma det eleven visar upp och då måste vi ju också lära eleven att visa upp det som ska bedömas. Här behöver både vi och eleverna få tillgång till konkreta verktyg som tydliggör de förmågor som utgör grunden för lärandet och bedömning.

Att göra fel – hur kan det bli till lärande?
Att pröva och pröva igen till dess att det fungerar är grunden till att vi lär oss. Med detta förhållningssätt minskar rädslan för att göra fel och känslan av att vara duglig och kompetent ökar. Det skapar den kreativa och nyfikna eleven där lusten och motivationen driver lärandet. Vi som lärare behöver skapa ett klimat där feedback och bedömning blir en del av undervisningen. Hur ger vi feedback som förändrar elevens sätt att tänka kring sitt eget lärande och som leder till att eleven ser och förstår sina möjligheter att utvecklas? I fortbildningen får du kunskap om förutsättningar och förhållningssätt som leder till elevens lärande.

Hur kan vi utforma våra pedagogiska planeringar så att de gynnar elevernas lärande?
Att upptäcka kritiska faktorer kopplat till kunskapskraven är som att sätta upp givna portar i en slalombana. Vilka portar måste eleven ta sig igenom för att komma i mål? Det är just dessa portar som är grunden för de delmål vi behöver sätta upp i en pedagogisk planering. Det gäller att vi står vid sidan om varje port för att se till att eleven inte kör ur banan och om det händer vet vi ju exakt var det hände och kan direkt vara till hjälp. En pedagogisk planering blir en bana där vi följer och bedömer elevens väg till målet. Fortbildningen ger dig exempel på hur du tar fram pedagogiska planeringar.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att du ska se sambandet mellan förmågor, centralt innehåll, syfte och kravnivåer. Att du ska få kunskap om hur mål, undervisning och bedöm­ning hänger ihop. Att du ska få verktyg för hur du kan använda formativ bedömning och ge feedback i din undervisning.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson