Bedömning

Bedömning och betyg i grundsärskolan

- så kan vi synliggöra och utveckla elevernas lärande
Fortbildningen lär er att:
  • Få mål, undervisning och bedömning att hänga ihop
  • Bedöma förmåga och kvalitet
  • Sätta korrekta betyg

Om fortbildningen

Många lärare sliter hårt med både pedagogiska planeringar och betygssättning eftersom de känner sig osäkra på vad som ska bedömas. Har vi dessutom inte planerat vår undervisning på ett sätt som synliggör elevernas förmågeutveckling, blir det ännu knepigare. Välkommen till en fortbildning om betyg och bedömning och hur förmågor, centralt innehåll, syfte och kravnivåer samspelar.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grundsärskolan

Innehåll

Hur samspelar förmåga, stoff och kvalitet?
Många lärare känner sig osäkra på vad som ska bedömas och vad vi ska förhålla oss till men inte bedöma. Vissa utgår fortfarande från det centrala innehållet när de bedömer elevers lärande, trots att det är kvaliteten i förmågorna i relation till ämnesstoffet som ska bedömas.

Hur arbetar vi med bedömningskedjans 8 steg i den pedagogiska planeringen?
Vi behöver planera undervisningen så att den synliggör elevernas förmågeutveckling. Hur många gånger vill vi se något för att veta säkert om elevens förmåga? Matchar jag min undervisning mot den uppfattningen?

Hur får vi en kvalitativ och likvärdig summativ bedömning?
En bra bedömningsprocess ger en kvalitativ summativ bedömning. Den gör oss bättre på att tydliggöra för eleverna vilket kunnande som krävs för de olika betygen. Vi behöver känna oss trygga i detta för att kunna sätta likvärdiga betyg men också för att kunna hjälpa eleven till ett högre betyg.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig