Lärande och undervisning

Elevens rätt till kommunikation

- AKK, lärmiljö och digital kompetens i särskolan
Fortbildningen lär er att:
  • Skapa kommunikativa miljöer med analoga och digitala verktyg
  • Öka elevernas delaktighet och självständighet
  • Använda AKK för att väcka elevens lust att förstå och göra sig förståddOm fortbildningen

Vi pedagoger tar oftast för stor plats i förhållande till en elev med kommunikationssvårigheter. I den här fortbildningen får ni lära er hur ni utvecklar en kommunikationsstärkande undervisning. Välkommen till en fortbildning för personal i särskolan som bygger på allas rätt till kommunikation.

Målgrupp

Lärare och elevassistenter i grundsärskolan, i första hand inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program

Innehåll

Hur skapar ni en miljö som är kommunikativt tillgänglig för eleverna?
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar innehåller 14 kommunikativa rättigheter. Så hur uppfyller vi dessa? All forskning visar på vikten av multimodal AKK. Gör TAKK till ett naturligt komplement till talet och visualisera och konkretisera allt. Ni får lära er konkreta sätt att arbeta med detta i er undervisning.

Hur väcker ni elevens lust att samspela och uttrycka sig?
När elever känner att de förstår och kan göra sig förstådda så blir de motiverade. Det är viktigt att eleven får möjlighet att uttrycka sina intressen och tankar, inte bara sina behov för att känna sig kompetent och självständig. Hjälp eleven att träna på att initiera och upprätthålla kommunikation.

Hur använder ni digitala verktyg för att stärka elevens kommunikativa förmågor?
Numera finns många digitala verktyg som tydliggör, hjälper eleven att förstå, att komma ihåg, att uttrycka tankar och att jobba med delaktighet. Under fortbildningen får ni bekanta er med dessa verktyg och metoder:

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

  • Förslag på hur ni kan visualisera och konkretisera
  • Hur ni kan använda apparna Widgit Go, Puppet Edu och Cloud QR i iPad, flipcharts på Activ Board och Min digitala livsplattform Digi-JAG (projekt under utveckling)
  • TAKK, samtalsmattan, pekprat som stöd för lärande och kommunikation

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti