Lärande och undervisning

Fortbildning för elevassistenter

- i grund- och gymnasiesärskolan
Fortbildningen lär er att:
  • Bli tydliga ledare för elevens lärande
  • Utveckla relationell kompetens som ger tryggare elever
  • Vara delaktiga i utvecklingen av elevens förmågor och färdigheter 

Om fortbildningen

Lärare och assistenter behöver en gemensam syn på kunskapsuppdraget för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utveckla sitt lärande. Elevassistenten har en mycket roll för elevens utveckling, och behöver veta vilka kunskaper och förmågor som ska utvecklas för att kunna utmana eleverna att nå sin fulla potential. Välkommen till en fortbildning som gör er trygga i rollen och ansvaret.

Målgrupp

Elevassistenter i grund- och gymnasiesärskolan

Innehåll

Hur formar vi ett bra pedagogiskt samarbete mellan lärare och assistent?
En likvärdig skola kräver gemensam syn på kunskapsuppdraget, annars äventyrar det elevernas kunskapsutveckling. Att veta vilka förmågor och färdigheter som ska utvecklas och att ge respons på visat lärande är en nödvändighet för att eleven ska kunna utveckla sin fulla potential. Fortbildningen tydliggör läroplanens kunskapsuppdrag och konkretiserar det entreprenöriella lärandet.

Hur blir elevassistenten en tydlig ledare för elevens lärande? 
En otydlig ledare skapar osäkra elever. Att curla eleven och inte utmana tillräckligt berövar elevens möjligheter att nå sin fulla potential. Vad har hjärnan för krav på skolans undervisning och vilka kritiska faktorer finns i lärprocesserna? Medveten, tydlig och strukturerad undervisning möjliggör en progression i elevens utveckling. Bli en tydlig ledare för elevens lärande.

Hur utvecklar vi ett förhållningssätt och bemötande som gör skillnad för eleven?
Den elev som inte känner sig positivt sedd och uppmärksammad kommer att känna otrygghet i skolan. Vi måste skapa goda relationer och förtjäna elevens uppmärksamhet för att lärande ska kunna ske. Det ställer stora krav på relationellt ledarskap och att kunna lösa konflikter utan att sätta någon på den anklagades bänk.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti