Lärande och undervisning

Fortbildning för elevassistenter Steg 2

– påbyggnadsdag med fokus på en professionell yrkesroll
Fortbildningen lär er att:
  • Skapa fler möjligheter till lärande för eleven
  • Omsätta läroplanen utifrån elevernas olika funktionsförmågor
  • Hantera en krissituation med lågaffektivt bemötande

Om fortbildningen

Äntligen kommer denna påbyggnadsdag som stärker er i att fortsätta växa som elevassistenter. Nu möts vi för att fortsätta utveckla undervisningen och ledarskapet. Under den här dagen kommer ni åter igen bli stärkta i er roll i skolans kunskapsuppdrag. Vi vill utmana er genom reflektion och hands on-övningar så att ni växer som den resurs ni är i organisationen.

Målgrupp

Elevassistenter som tidigare har gått Fortbildning för elevassistenter eller har längre erfarenhet i sin yrkesroll.

Innehåll

Hur utvecklar vi en professionell relationskompetens?
Att anpassa sitt förhållningssätt kräver god kunskap om både relationskompetens och funktionsvariationer. Ni får lära mer om hur ni skapar ökade möjligheter till lärande och anpassar förhållningssätt efter varje unik elev och dennes behov och styrkor. God kunskap om utvecklingsstörning är också ett viktigt moment i detta.

Hur uppnår vi en professionell praktik?
Vi måste göra ordentliga dyk ner i styrdokumenten och förmågorna för att kunna äga vår praktik. Under fortbildningen fördjupar vi oss i förmågeutveckling och hur vi gör undervisning av läroplanen baserad på elevernas olika funktionsförmågor. Ni får också fördjupad kunskap i hur lärare och elevassistenter kan samverka runt planering, undervisning och bedömning.

Hur hanterar vi utmanande situationer med lågaffektivt bemötande?
Helt plötsligt står vi där, handfallna och undrar hur vi ska agera. Utgångspunkten i det lågaffektiva bemötandet är att affekt smittar. Det lågaffektiva bemötandet innebär inte att bemöta eleven med passivitet – tvärtom! Fortbildningen ger grundläggande kunskap i metoden och förhållningssättet.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti