Lärande och undervisning

Fortbildning för elevassistenter Steg 2

– påbyggnadsdag med fokus på en professionell yrkesroll
Välkommen till en påbyggnadsdag där du fördjupar dina kunskaper och stärker dig till att fortsätta växa som elevassistent.

Om fortbildningen

Äntligen kommer denna påbyggnadsdag som stärker dig i att fortsätta växa som elevassistent. Nu möts vi för att fortsätta utveckla undervisningen och ledarskapet. Under den här dagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll i skolans kunskapsuppdrag. Vi vill utmana dig genom reflektion och hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

Målgrupp

Fortbildningen vänder sig till elevassistenter som tidigare har gått Fortbildning för elevassistenter eller har längre erfarenhet i sin yrkesroll.

Innehåll

Hur utvecklar vi en professionell relationskompetens? 
Som elevassistent behöver du verkligen lära känna elevens beteende och kunna se bakom detta så att du kan ligga steget före.  Att anpassa sitt förhållningssätt kräver god kunskap om relationskompetens och funktionsvariationer. Under fortbildningen fördjupar vi din kunskap inom detta. Du får lära mer om hur du skapar ökade möjligheter till lärande och anpassar förhållningssätt efter varje unik elev och dennes behov och styrkor. God kunskap om utvecklingsstörning är ett viktigt moment i detta, vilket vi också fördjupar oss i under fortbildningen.

Hur uppnår vi en professionell praktik?
Vi måste göra ordentliga dyk ner i styrdokumenten och förmågorna för att kunna äga vår praktik. Under fortbildningen fördjupar vi oss i förmågeutveckling och hur vi gör undervisning av läroplanen baserad på elevernas olika funktionsförmågor. Fortbildningen ger dig också fördjupad kunskap i hur lärare och elevassistenter kan samverka runt planering, undervisning och bedömning.

Hur hanterar vi utmanande situationer med lågaffektivt bemötande? 
Helt plötsligt står vi där, handfallna och undrar hur vi ska agera. Utgångspunkten i det lågaffektiva bemötandet är att affekt smittar. Det lågaffektiva bemötandet innebär inte att bemöta eleven med passivitet – tvärtom! Det handlar om ett medvetet och kontrollerat sätt att hantera en krissituation där vi hjälper eleven tillbaka till självkontroll.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Fortbildningen ger dig kunskap och verktyg så att du kan ta större ansvar i samverkan runt eleverna mellan olika yrkesgrupper.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti