Lärande och undervisning

Läs och skriv i grundsärskolan

- att undervisa utan omvägar
Vilka framgångsfaktorer påverkar läs- och skri­vinlärningen i grundsärskolan? Boka en uppdragsfortbildning där kollegiet får kvalitativa utvärderingsverktyg samt redskap för att skapa en strukturerad arbetsgång som bygger på framgångsfaktorerna.

Om fortbildningen

Att erövra språkliga färdigheter och att själv få syn på vad man lyckats med ger lust och motivation. I stället för att gå omvägar som försvårar elevens inlärning så utgår den här fortbildningen från de framgångsfaktorer som gör att eleven lyckas med att lära sig läsa och skriva. Du får kunskap om de undervisningsstrategier som leder till att eleven kan erövra skriftspråket. Fortbildningen presenterar flera kreativa undervisningsmetoder. Dessutom får du verktyg för att utvärdera din egen undervisning och synliggöra elevens nuläge i förhållande till målen. Du kan omsätta fortbildningens innehåll direkt tillsammans med dina elever!

Målgrupp

Lärare och skolledare i grundsärskolan

Innehåll

Hur får vi eleverna att nå den potentiella förmågan?
Vi som lärare kan göra positiv skillnad i elevernas utveckling genom att känna till vad som faktiskt påverkar lärandet. Genom en medveten och strukturerad undervisning leder vi elevens framgång vilket också blir inkörsporten till motivation och lust.

Vilka framgångsfaktorer och kreativa metoder påverkar läs- och skrivutvecklingen?
Har du tänkt på att vårt symbolsystem är uppbyggt av streck och böjar, att det handlar om att hjärnan ska förstå och känna igen mönster? Hur serverar vi dessa språkliga mönster på bästa sätt för att eleven ska knäcka den alfabetiska koden och kunna kommunicera i skrift och förstå det lästa? Det handlar om kopplingar mellan tal och skrift samt de språkliga ledtrådar som bygger upp förståelsen. Här får du både verktyg och material som gör din undervisning framgångsrik.

Hur tar vi reda på elevens nuläge för att veta nästa steg i undervisningen?
Det här fungerar ungefär som att vara elevens GPS. Men, i detta fall är det lättare att ta reda på målet än att ta reda på elevens nuläge. Det kräver kvalitativa verktyg för att veta exakt var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling och det krävs att vi håller ihop undervisning och bedömning. Utbildningen ger dig kvalitativa mätinstrument som alla är kopplade till åtgärder.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att du ska känna till de framgångsfaktorer som påverkar läs- och skri­vinlärningen. Att du ska ha vetskap om en strukturerad arbetsgång som bygger på framgångsfaktorerna. Att du ska ha tillgång till kvalitativa utvärderingsverktyg.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti