Lärande och undervisning

Läs och skriv i grundsärskolan

- Framgångsfaktorer i undervisningen
Fortbildningen lär er att:
  • Undervisa på ett sätt som hjälper eleven att erövra skriftspråket
  • Bedöm elevens kunskapsutveckling
  • Utvärdera effekterna av er läs- och skrivundervisning

Om fortbildningen

Att erövra språkliga färdigheter och att själv få syn på vad man lyckats med ger lust och motivation. Vilka är då de framgångsfaktorer som gör att eleven lyckas med att lära sig läsa och skriva? Ge ny kraft och kvalitet till undervisningen och utveckla hela kollegiet i läs- och skrivutveckling med koll på forskning, metoder och undervisningsstrategier.

Målgrupp

Lärare, elevassistenter och skolledare i grundsärskolan

Innehåll

Hur skapar ni en strukturerad läs- och skrivundervisning?
Vi som lärare kan göra positiv skillnad i elevernas utveckling genom att känna till vad som faktiskt påverkar lärandet. Genom en medveten och strukturerad undervisning leder vi eleven till framgång vilket också blir inkörsporten till motivation och lust.

Vilka framgångsfaktorer påverkar läs- och skrivutvecklingen?
Vårt symbolsystem är uppbyggt av streck och böjar. Vår hjärna behöver alltså förstå och känna igen mönster. Hur serverar vi dessa språkliga mönster på bästa sätt för att eleven ska knäcka den alfabetiska koden och kunna kommunicera i skrift och förstå det lästa?

Hur hittar vi elevens nuläge och hittar nästa steg i undervisningen?
Det krävs kvalitativa verktyg för att veta exakt var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling, och det krävs att vi håller ihop undervisning och bedömning. Fortbildningen lär er att hitta elevens nuläge och ger er kvalitativa mätinstrument som alla är kopplade till åtgärder.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti