Specialpedagogik

Särskolan, förmågorna och verkligheten

- så gör du eleven medveten och delaktig i sitt lärande
Boka en uppdragsfortbildning för lärare och elevassistenter främst i grundsärskolan med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program. Lär er hur man med ett medvetet arbetssätt utvecklar elevernas förmågor och sätter igång tänkandet.

Om fortbildningen

Om eleverna inte upplever undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull, kan vi inte förvänta oss något riktigt lärande. I den här fortbildningen får du lära dig hur du kan undervisa för att utveckla elevernas förmågor genom att visualisera och konkretisera det lärande som ska ske. På så sätt kan vi öka elevernas delaktighet och känsla av sammanhang. Utifrån autentiska exempel inspireras du till att utveckla din undervisning så att eleven utmanas och blir medveten och delaktig i sitt lärande.

Målgrupp

Lärare och elevassistenter i grundsärskolan med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program

Innehåll

Hur skapar du struktur och sammanhang i undervisning?
Ibland tar vi onödiga omvägar till lärandet när vi planerar vår undervisning. Då riskerar vi att eleverna missar sammanhanget och att undervisningen inte blir begriplig. Istället behöver vi utveckla elevens lärande och förmågeutveckling i konkreta situationer och i meningsfulla sammanhang. Du får under kursen lära dig hur du kan skapa en strukturerad undervisning med hjälp av förmågecirkeln som är ett sätt att konkretisera och visualisera läroplanen. Med hjälp av denna kan du skapa en struktur för hur vi kan träna elevernas förmågor i meningsfulla sammanhang. 

Hur får du eleven att verkligen tänka?
Hjärnan ställer krav på vår pedagogik för att eleverna ska kunna uppnå ett långsiktigt lärande. Om vår undervisning ska få effekt på elevernas förmågeutveckling behöver vi veta hur vi ska utmana eleverna att verkligen tänka och utveckla sin medvetenhet. Hjärnan är ganska bestämd här: undervisningen måste vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Här behövs genomtänkta pedagogiska insatser och konkret material, vilket du får exempel på under kursen.

Hur får du eleven att bli medveten och delaktig?
Utan elevens delaktighet och engagemang är det svårt att utveckla deras lärande. Med entreprenöriellt lärande kan vi utveckla elevens självförtroende och kommunikativa och sociala kompetens. Därför är det viktigt att vi kan fånga de sammanhang som verkligen gör eleven medveten och delaktig kring vad som ska läras. Vi behöver också ge eleven förutsättningar att förstå sin läroplan. Under kursen får du flera verktyg för hur du kan stimulera elevernas nyfikenhet och medvetenhet i lärandet.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får verktyg för hur du kan konkretisera förmågorna för eleverna. Du får också lära dig att du genom ett medvetet förhållningssätt kan göra eleverna delaktiga och medvetna om vad som ska läras in och hur man som elev kan visa upp sin kunskap.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti