Specialpedagogik

Särskolan, livet och verkligheten

- konsten att få det att hänga ihop
Genom ett medvetet förhållningssätt kan vi göra eleverna delaktiga och medvetna om vad som ska läras in och hur man som elev kan visa upp sin kunskap. Boka en uppdragsfortbildning för lärarna i grund- och gymnasiesärskolan där ni får konkreta tips på hur ni kan rigga situationer som verkligen sätter igång tänkandet, utmanar eleverna och skapar lärande.

Om fortbildningen

Vill du vara den lärare som rustar eleven för livet? Det krävs konkreta situationer i meningsfulla sammanhang där förmågorna kan tränas om och om igen. Vad krävs egentligen för att vi ska rusta eleven för framtiden? Vilket lärande och vilka förmågor behöver utvecklas och på vilket sätt gör vi det? Vi behöver genomtänkta pedagogiska insatser och konkret material. I den här fortbildningen får du konkreta tips på hur du riggar situationer som verkligen sätter igång tänkandet, utmanar eleverna och skapar lärande.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grund- och gymnasiesärskolan

Innehåll

Hur kan särskolan rusta eleven för livet?
Vi går ofta omvägar i undervisningen som inte gynnar elevens lärande. I stället behöver vi utveckla elevens lärande och förmågeutveckling i konkreta situationer och i meningsfulla sammanhang. Men hur gör vi det på bästa sätt? Fortbildningen ger dig mycket användbara verktyg som för eleven kontinuerligt konkretiserar förmågorna i meningsfulla sammanhang.

Hur får du eleven att verkligen tänka?
Vi kan se och höra utan att faktiskt behöva fokusera vårt tänkande. Detta kan många gånger vara ditt dilemma som lärare. Hur får du eleven att verkligen tänka och utveckla sitt medvetande? Det är precis just det som krävs för att lärande över huvud taget ska kunna ske. Här behövs genomtänkta pedagogiska insatser och konkret material. I den här fortbildningen får du konkreta tips på hur du riggar situationer som verkligen sätter igång tänkandet, utmanar eleverna och skapar lärande.

Hur får du eleven att bli medveten och delaktig?
Att lyckas med att få undervisningen begriplig och hanterbar är inte alltid så lätt och risken är då att lärandet för eleven uteblir. Hur fångar vi de sammanhang som verkligen gör eleven medveten och delaktig kring vad som ska läras? Hur får kommunikationen och reflektionen plats i din undervisning? Elevgruppen utgör en självklar resurs för att lärande ska ske i sammanhang och tillsammans med andra. Du kommer att få konkreta tips om hur du skapar inlärningssituationer som verkligen gör eleverna medvetna och delaktiga i sitt lärande.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får verktyg för hur du kan konkretisera förmågorna för eleverna. Du får också lära dig att du genom ett medvetet förhållningssätt kan göra eleverna delaktiga och medvetna om vad som ska läras in och hur man som elev kan visa upp sin kunskap.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti