Lärande och undervisning

Skapa film med eleverna

- förmågeutveckling genom roliga filmprojekt
Fortbildningen lär er att:
  • Kommunicera olika moment i projektet så att eleven förstår även abstrakta saker
  • Planera ett filmprojekt tillsammans med eleverna
  • Lär dig att praktiskt genomföra vissa element i ett enklare filmprojekt

Om fortbildningen

Med ett filmprojekt kan ni träna eleverna i estetiska processer, digitala verktyg, relationer och samspel, kommunikation och mycket mer. Dessutom märker ni att det sker en personlig utveckling. Filmskapandet kan bli ett långt projekt som sträcker sig över en hel termin eller en kortare aktivitet. Kom och lär er hur ni går tillväga.

Målgrupp

Lärare och elevassistenter i grundsärskolan och gymnasiesärskolans nationella program.

Innehåll

Hur skapar vi bra förutsättningar för ett filmprojekt?
Saknar vi en tydlig plan för vad vi vill uppnå med vår film och vilka mål vi ska arbeta med, blir det svårt för eleverna att förstå vad som förväntas av dem. Under fortbildningen undersöker vi hur vi planerar för olika mål, vilka förmågor som ska tränas och hur vi ska kunna bedöma utvecklingen.

Hur gör vi storyboard och enkelt manus tillsammans med eleverna?
Vi behöver omformulera vår filmidé till filmspråk, det vill säga en storyboard. Storyboarden underlättar för oss och eleverna att förstå vad som ska ske i filmen. Under fortbildningen lär ni er hur ni kan göra eleverna delaktiga men också hur vi tydliggör vad en roll är så eleverna får förståelse för skillnaden mellan en roll och den egna personen.

Hur går det till rent praktiskt att filma och redigera?
Går vi vilse i tekniken stupar kanske hela projektet. Nyckeln är att jobba med enkla medel så att vi behåller fokus på målet med filmprojektet. Vi utgår från verktyg som de flesta skolor redan har tillgång till. Vi kan filma med surfplatta och mobil och vi kan redigera i både appar och enkla redigeringsverktyg på pc/Mac.

Tips och verktyg

Ta med er mobil och surfplatta. Ni kommer att använda dessa för att filma och redigera. Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

  • Olika genrer och hur ni använder dem: musikvideo, dokumentär, temafilm och spelfilm
  • Så funkar redigeringsverktygen iMovie och Premiere clip
Så kan ni använda filmen för att visa eleven dennes lärande

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti