Ledarskap och kollegialt lärande

Timperley i praktiken

– från kollegialt utbyte till faktiskt kunnande
Boka en uppdragsfortbildning med fokus på kollegialt lärande där skolforskaren Helen Timperleys teorier omsätts till er vardagspraktik.

Om fortbildningen

Skulle ni säga att ni utbyter erfarenheter på er skola eller har ni ett system för att utveckla lärdomar till kunskap? I en annan bransch än skolan skulle vi kalla det viktigaste vi gör för affärskritiskt. Kanske ska vi översätta det till elevkritiskt i skolans värld? Vi ska lära och kunna det som ger eleverna ett ökat lärande. Helen Timperleys modell, som vid det här laget är välkänd för de flesta lärare, är cyklisk. Det betyder att vårt lärande som lärare inte tar slut.  Med Timperleys modell som karta ger vi er nu möjlighet att utveckla ett lärande kollegium som systematiskt utvecklar sitt kunnande. Under fortbildningen arbetar vi oss igenom de olika stegen i hennes modell och kopplar konkreta verktyg och arbetssätt till varje steg.

Målgrupp

Lärare och skolledare i särskolan

Innehåll

Hur främjar vi lärares professionella lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna?
Varje ny elevgrupp ger oss nya möjligheter och utmaningar. Därför behöver vi synliggöra vilket lärande som sker när våra elever möter vår undervisning. Michael Fullans forskning belyser vikten av att lärare måste vidareutbilda sig och utvecklas. Lägg där till John Hatties forskning som en gång för alla slår fast att det är lärarens kunskap och verktyg som avgör undervisningens effekt. Då kan vi inte annat än att utveckla en lärande organisation om vi ska ro vår undervisning i hamn. Under fortbildningen får du ta del av verktyg och rutiner som hjälper er att skaffa er en tydlig bild av vad eleverna redan kan och vad som hindrar dem i deras lärande. Ni får ta del av olika reflektions- och analysverktyg som hjälper er att synliggöra ert egna professionella lärande.

Hur förändrar vi vår undervisning så att den leder till förbättrade elevresultat?
Utifrån vår kritiska granskning av nuläget ska vi förändra undervisningen så den resulterar i en förbättring av elevernas studieresultat. Var ska vi då börja om vi ska ta Timperleys modell från teori till praktik? Till att börja med behöver vi välja utvecklingsområden som vi ska fokusera på utan att dessa är så stora att vi inte kommer framåt. Vi behöver också hitta tid för utvecklingsarbetet och vi måste orka och våga hålla ut. Under fortbildningen går vi igenom nyckelfaktorer och arbetssätt och omsätter till praktiskt genomförande och träning.

Hur skapar vi strukturer och rutiner som möjliggör lärares lärande?
Läraryrket som enmansuppdrag förpassas alltmer till historien. Likaså vet vi att det inte är så enkelt som ”bra lärare” och ”dålig lärare”. Det handlar snarare om bra och dåliga arbetssätt. Vilka möjligheter har vi till utveckling i vår skola? En stor utmaning som vi behöver arbeta med är hur vi kan skapa ett tryggt kollegium där vi inte bara vågar visa brister i vår undervisning utan också ser det som en förutsättning för att utvecklas i vår profession för att gå från lärande till kunnande. Fortbildningen ger er verktyg i form av enkelt organisationstest, årshjul, Riskit, samtalsmallar med mera.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen. 

Mål

Ni får modeller, verktyg och rutiner som ni kan omsätta för att stärka ert professionella kunnande så att det ger effekt på elevernas resultat.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti