Specialpedagogik

Träningsskolan

- inkluderande undervisning och lärandestrategier
Var med och utveckla träningsskolan med syfte att skapa förutsättningar för lärande och delaktighet. Boka en uppdragsfortbildning med fokus på att ge alla elever en meningsfull skolgång. 

Om fortbildningen

Elever med en intellektuell funktionsnedsättning kräver särskilt kreativa och skickliga pedagoger. Forskning inom området är en bristvara, men den finns. Vi kan utveckla undervisningen med beprövade lärandestrategier och vi kan utveckla sätt för att synliggöra och kartlägga lärandet. Lär dig mer om vad som fungerar för elever i träningsskolan och hur du målmedvetet arbetar för att ge eleverna en mer meningsfull skola där känslan av sammanhang och delaktighet är central.

Målgrupp

Pedagoger och assistenter som arbetar i träningsskolan

Innehåll

Hur förändrar vi träningsskolans förutsättningar?
Det är svårt att förändra normer och värden, men detta utmanande förändringsarbete måste prioriteras. Elever med en intellektuell funktionsnedsättning har en historia av exkludering och än i dag finns diskriminerande strukturer i skolan. Du får verktyg för att förändra och utveckla träningsskolan.

Hur skapar vi inkluderande undervisning?
Att undervisa elever i träningsskolan har en kort historia om vi jämför med grundskolan. Det innebär att vi har begränsad pedagogisk erfarenhet av hur inkludering skapas. Forskning som har relevans för elever med en intellektuell funktionsnedsättning och lärandesvårigheter är en bristvara, men det finns. Personal som arbetar i eller tillsammans med särskolan behöver få ta del av de beforskade lärandestrategier som påverkar den pedagogiska verksamheten. I fortbildningen får du lära dig vad som fungerar för elever i träningsskolan.

Hur kan bedömning stärka elevernas lärande?
Lärande är krävande och det i relation till att elever i träningsskolan är i behov av särskilt stöd gör uppdraget ännu svårare. Många upplever läroplanen och träningsskolans ämnesområden som fyrkantiga och svårhanterliga. I en modern skola ska vi se möjligheterna och använda bedömning för lärande. I fortbildningen får du verktyg för att kunna synliggöra och kartlägga lärande och vi tränar på att arbeta med delmål och ge feedback.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att du ska få verktyg för utveckla träningsskolan med syfte att skapa förutsättningar för lärande och delaktighet.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti