Spirado - utvecklingsprogrammet för chefer i förskolan

Som medlem i Spirado, får du praktisk chefsnytta, ny kunskap, inspiration och möjlighet att bygga ut ditt personliga nätverk med chefer i samma situation som du. Varje träff har ett eget tema men ledarskapet går som en röd tråd. Uppläggen för dagen varierar men målet är att du ska gå hem från varje träff med nya insikter, ny kunskap och energi. Välkommen!
Medlemskap

Spirado - påverka din egen utveckling
Spirado, ett ord sprunget ur tanken att påverka sin egen utveckling och att växa genom att göra. Att växa med glädje, energi och utmanas för att lyfta! Spirado gör något extra för förskolechefer som söker utveckling – på riktigt!


Våra tillfällen

Temaområden med ledarskapet i fokus
Hur organiserar vi vår förskola så att både barn och medarbetare upplever omsorg, utveckling och lärande?
Vi träffas vid fyra tillfällen per år och för att agendan ska vara så aktuell som möjligt och utvecklas i linje med medlemmarnas önskemål, så kommer programmen för respektive dag presenteras löpande här på webben.

Läxa och dokumentation

Vid varje tillfälle får du en läxa med dig som du ska arbeta med på hemmaplan. Läxan följs upp vid nästa tillfälle genom grupparbete och reflektion. Då får deltagarna möjlighet att dela erfarenheter genom att diskutera hur det har gått och vilka utmaningar och lärdomar man fått. Efter varje genomfört tillfälle lägger vi upp dokumentation här.


Kontakta oss

Projektledare och kontaktperson

Monica Franc