Spirado - våra ledarskapskurser

Här samlar vi våra ledarskapskurser för dig som är skolledare. Här träffar du och byter erfarenheter med rektorer och förskolechefer från olika delar av landet. Vi tar emot max 30 deltagare per kurs.

Målgrupp:
Skolledare i alla skolformer

Biträdande rektor - ny i rollen

– Leda personal och processer i en pedagogisk verksamhet
  • Utveckla skolans pedagogiska verksamhet
  • Utveckla medarbetarskap och arbetslag
  • Driva utvecklingsarbete och ge förändringarna fäste
  • Förebygga och hantera konflikter
Stockholm
Målgrupp:
Rektorer och biträdande rektorer i förskolan

Rektor i förskolan - ny i rollen

- en förskola där barn och pedagoger växer
  • Skapa och upprätthålla trygga och kompetenta arbetslag
  • Implementera förändringar och ge dem fäste
  • Leda pedagogiska processer
  • Förebygga och hantera konflikter
Stockholm