Spirado - våra ledarskapskurser

Här samlar vi våra ledarskapskurser för dig som är skolledare. Här träffar du och byter erfarenheter med rektorer och förskolechefer från olika delar av landet. Vi tar emot max 30 deltagare per kurs.

Målgrupp:
Skolledare, förskolechefer

Coachande ledarskap

– för ett delaktigt kollegium och en hållbar skolutveckling

Välkommen till en kurs för skolledare och förskolechefer där du får träna på att genomföra coachande samtal.

 • Frigör tid för ditt pedagogiska ledarskap
 • Så blir utvecklingsarbetet hållbart och långsiktigt
 • Stärk dina medarbetares vilja till lärande och utveckling
Stockholm
Målgrupp:
Nyblivna förskolechefer

Förskolechef – ny i rollen

– varje barns bästa förskola, ditt uppdrag

Välkommen till en tvådagarskurs som ger dig som är eller ska bli förskolechef en ökad förståelse för uppdraget och din roll.

 • Arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Lär dig ligga steget före
 • Så leder du i ständig förändring
Stockholm
Målgrupp:
Förskolechefer, biträdande förskolechefer

Förskolechefen och det pedagogiska ledarskapet

– så leder du för utveckling

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är förskolechef och vill lära dig leda dina medarbetare i att driva processer som leder till utveckling av den pedagogiska verksamheten.

 • Stå stadigt i läroplanens begrepp
 • Så skapar du en lärande organisation
 • Lär dig hur du kan leda när du inte är på plats
Göteborg | Malmö
Målgrupp:
Skolledare, förskolechef, arbetslagsledare, andra ledar- och chefsfunktioner i skola och förskola

Konflikthantering

– från låsning till lösning för ledare och chefer i förskola och skola

Välkommen till en kurs för ledare i skola och förskola där du lär dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt.

 • Bli trygg i att hantera konflikter
 • Bemöt behoven som skapat konflikten
 • Fördjupa dig i Susan Wheelans forskning om gruppers utveckling
Stockholm
Målgrupp:
Skolledare, ledningsgrupper

Leda förändring i skola och förskola

– så blir du en duktig förändringsledare i en målstyrd verksamhet

Välkommen till en kurs för dig som är skolledare där du lär dig tydliggöra ledarskapets och ledningsgruppens roll, strategi och process i förändringsarbetet.

 • Så väcker ditt ledarskap engagemang och delaktighet
 • Få konkreta verktyg som stärker din förmåga att leda en organisation i förändring
 • Så kommer du förbi förändringsmotstånd
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Skolledare i grundskolan

Skolledare - ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är ny som skolledare där du får en ökad förståelse för uppdraget och din roll som ledare.

 • Lär dig arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Så leder du skolans systematiska kvalitetsarbete
 • Lär dig leda i ständig förändring