Spirado - våra ledarskapskurser

Här samlar vi våra ledarskapskurser för dig som är skolledare. Här träffar du och byter erfarenheter med rektorer och förskolechefer från olika delar av landet. Vi tar emot max 30 deltagare per kurs.

Målgrupp:
Nyblivna förskolechefer

Förskolechef – ny i rollen

– varje barns bästa förskola, ditt uppdrag

Välkommen till en tvådagarskurs som ger dig som är eller ska bli förskolechef en ökad förståelse för uppdraget och din roll.

  • Arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
  • Lär dig ligga steget före
  • Så leder du i ständig förändring
Stockholm
Målgrupp:
Förskolechefer, biträdande förskolechefer

Förskolechefen och det pedagogiska ledarskapet

– så leder du för utveckling

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är förskolechef och vill lära dig leda dina medarbetare i att driva processer som leder till utveckling av den pedagogiska verksamheten.

  • Stå stadigt i läroplanens begrepp
  • Så skapar du en lärande organisation
  • Lär dig hur du kan leda när du inte är på plats
Stockholm
Målgrupp:
Skolledare i alla skolformer

Skolledare - ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är ny som skolledare där du får en ökad förståelse för uppdraget och din roll som ledare.

  • Lär dig arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
  • Så leder du skolans systematiska kvalitetsarbete
  • Lär dig leda i ständig förändring
Stockholm