Spirado - våra ledarskapskurser

Här samlar vi våra ledarskapskurser för dig som är skolledare. Här träffar du och byter erfarenheter med rektorer och förskolechefer från olika delar av landet. Vi tar emot max 30 deltagare per kurs.

Målgrupp:
Nyblivna förskolechefer

Förskolechef – ny i rollen

– varje barns bästa förskola, ditt uppdrag

Välkommen till en tvådagarskurs som ger dig som är eller ska bli förskolechef en ökad förståelse för uppdraget och din roll.

  • Arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
  • Lär dig ligga steget före
  • Så leder du i ständig förändring
Målgrupp:
Rektorer och biträdande rektorer i förskolan

Rektor i förskolan - ny i rollen

- en förskola där barn och pedagoger växer
  • Skapa och upprätthålla trygga och kompetenta arbetslag
  • Implementera förändringar och ge dem fäste
  • Leda pedagogiska processer
  • Förebygga och hantera konflikter
Stockholm
Målgrupp:
Skolledare i alla skolformer

Skolledare - ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är ny som skolledare där du får en ökad förståelse för uppdraget och din roll som ledare.

  • Lär dig arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
  • Så leder du skolans systematiska kvalitetsarbete
  • Lär dig leda i ständig förändring