Coachande ledarskap

– för ett delaktigt kollegium och en hållbar skolutveckling
Välkommen till en kurs för skolledare och förskolechefer där du får träna på att genomföra coachande samtal.
  • Frigör tid för ditt pedagogiska ledarskap
  • Så blir utvecklingsarbetet hållbart och långsiktigt
  • Stärk dina medarbetares vilja till lärande och utveckling

Om kursen

Arbetssituationen idag kan vara mycket utmanande för skolledare. Med coachning som verktyg ges möjligheten att frigöra tid för det pedagogiska ledarskapet eftersom ni är så många som ansvarar för att driva utveckling. Rent praktiskt innebär det coachande ledarskapet att du som skolledare utvecklar ett klimat och en kultur där lärarkåren tar och ges ansvar för skolutveckling. Förändringen sker tillsammans och ses inte som påtvingat eller styrt uppifrån. Ett sådant klimat bidrar till en mer hållbar ledningssituation och bättre fungerande arbetslag. Det i sin tur bidrar till långsiktighet och ett mer hållbart utvecklingsarbete. Det här är en kurs för dig som vill integrera ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap.

Målgrupp

Skolledare, förskolechefer

Innehåll

Vad utmärker det coachande ledarskapet och varför behöver vi det i skolans värld?
I ditt ledaruppdrag har du ansvar för att skapa förutsättningar för lärare och personal att göra ett bra arbete. Hur du gör detta påverkar hela vägen fram till elevresultatet. Där ett mer traditionellt ledarskap lätt fastnar i att kontrollera och mäta utveckling kan det coachande ledarskapet ge kraft och inspiration till utveckling. Coachning blir ett sätt för skolledaren att låta fler perspektiv få vara en del av problemlösningen och se förändring ur medarbetarens synvinkel.

Hur fungerar det coachande skolledarskapet i praktiken?
Många skolledare känner igen sig i utmaningen att skapa tid för att kunna vara den pedagogiska ledare som tar ansvar för att utveckla undervisningen. Vi behöver en kultur på skolan där alla jobbar mot samma mål, med ett tryggt samarbetsklimat där lärarkåren utvecklas och lär av varandra så att eleverna kan utvecklas. Det coachande ledarskapet stöttar i denna utmaning eftersom det kan hjälpa till att frigöra potentialen i arbetslagen. När vi utövar ett coachande ledarskap stärker vi medarbetarnas egna vilja till lärande och utveckling. Under kursen får du lära dig vad som utmärker ett coachande ledarskap och vad vi vet om dess effekter.

Hur genomför du coachande samtal?
När du coachar dina lärare och arbetslag har du ett specifikt förhållningssätt och samtalsmetodik för att öka deras medvetenhet och ansvar. Som människor är vi mer motiverade att testa nytt eller jobba mot ett mål om vi själva har varit med och utformat detta. Du stöttar dem i att hitta sitt nuläge och vad som behöver göras eller undersökas för att kunna gå vidare. Du behöver lyssna efter medarbetarens inneboende kunskap och idéer och utmana. Och du måste avhålla dig från att ge råd, värdera eller peka med hela handen. Det är svårare än det låter. Under kursen får du träna på att lyssna aktivt och att formulera frågor som leder till utforskande, insikt eller handling. Du får också träna på att analysera det som sägs och sätta det i ett sammanhang eller i olika perspektiv och ge konstruktiv och specifik feedback.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får insikter om hur du leder med ett coachande förhållningssätt så att du kan dela syfte och mål med coachningen med dina medarbetare. Du får också träning i att genomföra ett coachande samtal så att du känner dig trygg i att involvera dina lärare och arbetslag i en resa mot en mer hållbar skolutveckling.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 5 november 2018
09.00-16.30 | 4.700 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.
Vi har samlat alla våra ledarskapskurser på ett och samma ställe under samlingsnamnet Spirado. Namnet är sprunget ur tanken om att växa och göra. Unna dig en energikick – välkommen till Spirado.

Här hittar du hela Spirados kursutbud >>