Förskolechef – ny i rollen

– varje barns bästa förskola, ditt uppdrag
Välkommen till en tvådagarskurs som vänder sig till dig som är ny som förskolechef/skolledare där du får en ökad förståelse för uppdraget och din roll som ledare.
  • Arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
  • Lär dig ligga steget före
  • Så leder du i ständig förändring

Om kursen

Förskolechef – ny i rollen är en ledarskapsutbildning som ger dig kunskap, praktisk träning och konkreta verktyg samt inspiration till att leda och utveckla dig själv, kollegorna och verksamheten. Vi gör det genom att ta del av praktikfall, aktuell forskning, tillämpa olika verktyg och modeller samt genom att lära av varandra i gruppen.

Målgrupp

Förskolechefer/skolledare i alla skolformer

Innehåll

Hur tar du steget från medarbetare till chef?
Du går från att vara en i gruppen till att bli chef – antingen över dina tidigare kollegor eller för en ny verksamhet. Innan hade du ansvar för ditt eget arbete, men nu ska du även ansvara för alla medarbetares prestationer, vilket kräver helt nya arbetssätt. Hur gör jag för att arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid? Ta del av framgångsrikt ledarskap och konkreta metoder som ger dig bästa förutsättningar att ta steget från medarbetare till chef.

Hur leder du vardagsarbetet samtidigt som du har fokus på utveckling och förbättring?
Du förväntas lösa alla praktiska problem som uppstår i vardagen samtidigt som du ska hinna utveckla och förbättra förskolan. Dessvärre är det lätt att fastna i nuets alla göranden, men för att lyckas i ditt uppdrag som förskolechef måste du arbeta strategiskt och systematiskt för att ligga steget före. Att leda och utveckla förskolans systematiska kvalitetsarbete är den framgångsrika förskolechefens viktigaste uppdrag.

Hur utvecklar du medarbetarskap och bygger effektiva team?
Du har höga ambitioner och vill att varje barn, varje dag, ska mötas av engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans och systematiskt. Hur kommer vi dit? Vi kommer utifrån aktuell forskning och praktisk erfarenhet ta del av hur du kan utveckla medarbetarskap, bygga effektiva team, leda möten och fatta kloka beslut.

Hur hanterar du konflikter och besvärliga beteenden genom tillit och förtroende?
Du är inspirerad och fylld av tankar om allt du vill utveckla, men möter kollegor som tycker det är bra som det är eller att det var bättre förr. Hur hanterar du medarbetare som inte vill, kan, orkar eller vågar? Att leda i ständig förändring kräver kunskap om individ-, grupp- och organisationspsykologi samt en förmåga att situationsanpassa sitt ledarskap och sin kommunikation så att konflikter hanteras på bästa sätt.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Fortbildningen ger dig en ökad förståelse för uppdraget och din roll som förskolechef samt kunskap och verktyg för att leda och utveckla verksamheten och dess medarbetare.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.
Vi har samlat alla våra ledarskapskurser på ett och samma ställe under samlingsnamnet Spirado. Namnet är sprunget ur tanken om att växa och göra. Unna dig en energikick – välkommen till Spirado.

Här hittar du hela Spirados kursutbud >>