Förskolechefen och det pedagogiska ledarskapet

– så leder du för utveckling

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är förskolechef och vill lära dig leda dina medarbetare i att driva processer som leder till utveckling av den pedagogiska verksamheten.

  • Stå stadigt i läroplanens begrepp
  • Så skapar du en lärande organisation
  • Lär dig hur du kan leda när du inte är på plats

Om kursen

Det är dags att implementera en reviderad läroplan. Som pedagogiska ledare behöver vi kunna leda processer men också analysera vår verksamhet om vi vill ha utveckling. Om vi dessutom kunde och vågade analysera effekterna av vårt eget ledarskap skulle vi få bättre förutsättningar för att bli medvetna om vår verksamhets kvalitet. Det är inte ett lätt uppdrag att vara förskolechef. Vi ska vara ödmjuka ledare och driva förändring, vi ska uppvisa resultat och hålla vår budget. Med fingertoppskänsla ska vi navigera mellan människor och formella resultat. Välkommen till en kurs som ger dig ökad förståelse och verktyg för att lyckas med det pedagogiska ledarskapet.

Målgrupp

Förskolechefer, biträdande förskolechefer

Innehåll

Hur driver du den pedagogiska processen?
Många uppstartade utvecklingsarbeten faller för att vi saknar kunskap om hur vi för processer framåt. Det är en utmaning för de flesta ledare, inte bara i förskolans värld. Eftersom så stor del av utvecklingen sker i mötet med människor, blir också kommunikationen central. Dina medarbetare behöver förstå sambandet mellan  aktivitet och resultat och det behöver vi kunna kommunicera på ett tydligt men också motiverande sätt. Du behöver stå stadigt i läroplanens centrala begrepp – undervisning, utbildning och lärande för att kunna leda dina medarbetare i den pedagogiska processen.

Hur kan vi förena ett coachande ledarskap med ett agilt förhållningssätt?
Att leda andra på ett sätt som skapar resultat är inte en kunskap vi nödvändigtvis föds med. Den tränar vi upp som så många andra förmågor. Det coachande ledarskapet är ett förhållningssätt för att motivera och utmana men fler verktyg behövs. Under kursen får du kunskap om hur du kan leda pedagogiska processer genom att använda ett coachande ledarskap och ett agilt förhållningssätt som metod.

Hur kan du analysera ditt eget pedagogiska ledarskap?
Vi måste våga analysera effekterna av vårt ledarskap. Är jag den ledare jag tror jag är? Som förskolechef vet du hur svårt det är att utveckla utan att först analysera. Men hur ofta analyserar vi följderna av vårt eget ledarskap? Antagligen inte så ofta och en anledning till detta är säkert att vi inte vet hur vi ska gå tillväga. Arbetsbördan och tidspressen kräver dessutom prioriteringar av oss som kan vara enkla i tanken men svårare i verkligheten. Under kursen får du lära dig att förstå effekterna av ditt eget ledarskap och verktyg som stärker dig att utöva det pedagogiska ledarskapet. Vi tar också upp hur du kan leda när du inte är på plats, nog så viktigt i en stressad vardag.

Hur kan vi tänka runt roll- och ansvarsfördelning?
Bristen på förskollärare är ett faktum och påverkar också hur ni arbetar på din förskola. Det finns idag många frågetecken runt hur det formella ansvaret för undervisningen ska se ut i arbetslagen. Kanske finns det inga enkla svar på hur du går tillväga men det är viktigt att reflektera runt olika möjligheter. Under kursen får du ta del av exempel på hur andra har löst det och hur du kan hitta en roll och ansvarsfördelning som fungerar utifrån förutsättningarna. Vi delar erfarenheter med varandra och öppnar upp för nya sätt att se på våra utmaningar.

Hur får du aktiva och välmående arbetsgrupper som vill vara med och utveckla?
Implementeringen av den reviderade läroplanen faller platt om inte dina medarbetare också är med och driver utvecklingen. Som chef behöver du därför använda deras kompetenser och drivkrafter. Vi vet att kollegialt lärande är en nyckel till framgång, men kollegialt lärande är inte detsamma som kollegialt utbyte. Det behövs strukturer och förutsättningar för att bygga en lärande organisation. Under kursen får du också kunskaper om hur du skapar en organisation där varje medarbetare får växa med lust och engagemang, så att de kan vara medskapare i att utveckla verksamheten.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får kunskap om att leda dig själv och dina medarbetare i att driva processer som leder till utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.
Vi har samlat alla våra ledarskapskurser på ett och samma ställe under samlingsnamnet Spirado. Namnet är sprunget ur tanken om att växa och göra. Unna dig en energikick – välkommen till Spirado.

Här hittar du hela Spirados kursutbud >>