Studie- och yrkesvägledare för den bästa skolan

- Aktuellt inom utbildningsfrågor

Den här dagen tar vi upp aktuella frågor runt utbildningsväsendet. 

Den här konferensen ingår i abonnemanget, men går att boka separat

Om konferensen

Agneta Kronqvist tar upp aktuell information från Skolverket. Myndigheten för Yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson kommer att delge oss information, bland annat om, hur de jobbar med kvalifikationer (SeQF) och hur de jobbar framöver efter de satsningar som regeringen har gjort.

Vi kommer även att ta upp frågan om studie- och yrkesvägledarens roll i ”Den bästa skolan”.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering, kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Programansvarig Maud Wikström hälsar välkommen.
09.10 Myndigheten för Yrkeshögskolan - SEQF

Thomas Persson, generaldirektör, berättar om hur bedömningar görs runt arbetsmarknadens framtida behov av arbetskraft och förändringar i samband med regeringens satsning för en "stärkt yrkeshögskola".

Vi får även höra om hur de jobbar med referensramen (SEQF) för kvalifikationer.

10.40 Aktuell information från Skolverket

Agneta Kronqvist, arbetar som undervisningsråd på Skolverket. Hon tar upp aktuell information från Skolverket.

11.10 En palett av studie- och yrkesvägledning!

Kalle Wahlund, SSA-sekreterare i Gävle berättar om hur studie- och yrkesvägledare från Gävle arbetar utifrån huvudmannaplanen. Han berättar hur de jobbar med syv-grupper på skolan, prao, fadderföretag och LHU. Vi får även höra om deras samverkansprojekt med arbetsförmedlingen för att föra in studie- och yrkesvägledning i undervisningen och vad de gör i övrigt för att öka samarbetet med Arbetsförmedlingen. Vi får praktiska exempel.

11.50 Lunch på egen hand
13.00 Utredningen ”En utvecklad studie- och yrkesvägledning”.

Marie-Hélène Ahnborg, regeringens särskilda utredare för utredningen om ”en utvecklad studie- och yrkesvägledning” berättar för oss om direktiven för utredningen som tillsattes den 30/11 2017. Hon vill även ha en kommunikation på konferensen runt studie- och yrkesvägledning.

14.00 Fika
14.20 Varenda unge har en potentiell Einstein i sig, det gäller bara att hitta hen!

Micke Gunnarsson, författare och inspiratör, delger sina tankar och reflektioner. Hur kan vi stötta barns utveckling av självkänsla och självförtroende? Hur påverkar den digitala utvecklingen skolan och våra liv i allmänhet? Hur kan vi tänka då dagens jobb antagligen inte längre finns då våra barn blivit vuxna?

 

15.30 Summering och avslutning

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 22 februari 2018
09.00 - 15.30 | 2 500 kr exkl moms
Boka