Studie- och yrkesvägledare för den bästa skolan

- Aktuellt inom utbildningsfrågor

Under årets första konferens tar vi upp aktuella händelser inom utbildningsväsendet.  Vi kommer även att ta upp frågan om studie- och yrkesvägledarens roll i ”Den bästa skolan”.

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat. (OBS! Frukostmötet går ej att boka separat!)

Om konferensen

Den här dagen får ni praktiska tips för hur ni kan utveckla ert arbete samtidigt som ni får höra om hur regeringens särskilda utredare tänker runt utredningen om studie- och yrkesvägledning. Politiken påverkar oss men vi kan också påverka de beslut som tas och tillföra synpunkter till utredningar och myndigheter. Den möjligheten tycker jag att vi ska ta tillvara och den får ni på vår första konferens för 2018. 

Vi studie- och yrkesvägledare arbetar i föränderlighet. Samhället förändras hela tiden och vi måste vara i frontlinjen och läsa av tendenser på vad som är på gång att hända. Vi är de som kan visa och möta eleverna så att de kan se framtiden. 

Ni får en dag fylld med information, inspiration och tips!

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering, kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Programansvarig Maud Wikström hälsar välkommen.
09.10 Myndigheten för Yrkeshögskolan - SEQF

Thomas Persson, generaldirektör, berättar om hur bedömningar görs runt arbetsmarknadens framtida behov av arbetskraft och förändringar i samband med regeringens satsning för en "stärkt yrkeshögskola". Vi får även höra om hur de jobbar med referensramen (SEQF) för kvalifikationer.

10.15 Aktuell information från Skolverket

Agneta Kronqvist, arbetar som undervisningsråd på Skolverket. Hon tar upp aktuell information från Skolverket.

11.00 En palett av studie- och yrkesvägledning!

Kalle Wahlström, SSA-sekreterare, Ewa Svensson, studie- och yrkesvägledare, Ulrika Larsson, studie- och yrkesvägledare och Veronika Östblom, projektledare. Representanter från Gävle berättar om hur man arbetar med studie- och yrkesvägledning utifrån huvudmannaplanen. Hur man jobbar med syv-grupper på skolan, praoverksamheten, fadderföretag och LHU. 

Vi får även höra om ett samverkansprojekt med arbetsförmedlingen för att föra in studie- och yrkesvägledning i undervisningen och vad de gör i övrigt för att öka samarbetet med Arbetsförmedlingen. Vi får även praktiska exempel.

11.50 Lunch på egen hand
13.00 Utredningen ”En utvecklad studie- och yrkesvägledning”.

Marie-Hélène Ahnborg, regeringens särskilda utredare för utredningen om ”en utvecklad studie- och yrkesvägledning” berättar för oss om direktiven för utredningen som tillsattes den 30/11 2017. Hon vill även ha en kommunikation på konferensen runt studie- och yrkesvägledning.

14.00 Fika
14.20 Varenda unge har en potentiell Einstein i sig, det gäller bara att hitta hen!

Micke Gunnarsson, författare och inspiratör. Micke är även grundare och arbetar punktvis på Kaoskompaniet i Blekinge. En plats där ungas drömmar får liv. Du får ta del av tankar och reflektioner kring ungas drömmar. 

Hur kan vi stötta barns utveckling av självkänsla och självförtroende? Hur påverkar den digitala utvecklingen skolan och våra liv i allmänhet? Hur kan vi tänka då dagens jobb antagligen inte längre finns då våra barn blivit vuxna? För att läsa mer om Micke www.mickegunnarsson.se

15.30 Summering och avslutning

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Agneta Kronqvist
Undervisningsråd
Ewa Svensson
Studie- och yrkesvägledare
Kalle Wahlström
SSA-sekreterare
Marie-Hélène Ahnborg
Regeringens särskilda utredare
Micke Gunnarsson
Författare och inspiratör
Thomas Persson
Generaldirektör Myndigheten för Yrkeshögskolan
Ulrika Larsson
Studie- och yrkesvägledare
Veronica Östblom
Projektledare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc