SYV-aktuellt!

5 mars 2020

Välkommen till Vägledarkalendariets första tillfälle 2020! En konferens som ger dig insyn i vad som händer inom utbildning och arbetsmarknad.

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Om konferensen

Vi har stora samhällsfrågor som behöver förstås och lösas. Studie- och yrkesvägledare sitter ofta mitt i konsekvenser av beslut och jobbar för att lotsa och vägleda elever vidare i livet oavsett hur livet ser ut runt dem. Konferensen ger dig insyn, verktyg och möjlighet att få fler perspektiv i en av nuets stora frågor.

Du får:

  • Kunskap om regler runt nyanlända, gymnasielagen mm.
  • Inspiration genom att få ta del av fler tankar kring vägledning, metod och arbetssätt.
  • Tankar om arbetsmarknad för människor som bor i utsatta områden.
  • Verktyg gällande gymnasiets och vuxenutbildningens dimensionering och övergångar mellan dem.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering, kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Programansvarig Maud Wikström hälsar välkommen.
09.10 Arbetsmarknadsutsikterna nu och i framtiden 

Ida Karlsson, Analytiker, Arbetsförmedlingen. Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Du får ta del av hel nya siffror genom en prognos som släpps den 12/2 2020. Ida ger dig även en analys av prognosen, tankar om arbetsmarknaden dessutom får du verktyg att arbeta med arbetsmarknadsfrågor.                                                             

09.55 Skoljuridik - fokus nyanlända

Kristina Söderberg Förbundsjurist, Avdelningen för juridik, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Kristina tar upp hur skoljuridiken ser ut och påverkar frågor för nyanlända studerande.

10.50 Karriärvägledning för nyanlända medborgare - utmaningar och perspektiv

Lisbeth Højdal, Köpenhamn, Danmark, Master i karriärrådgivning från SU. Föreläsare, verksam i forsknings- och utvecklingsprojekt samt har gett ut böcker inom vägledning

Lisbeth tar upp metod. Mänskliga övergångar från en bekant till en ny kontext kommer alltid att vara komplexa och påverkade av många olika faktorer. Nyanlända medborgare kommer att befinna sig i en övergångsfas där de både kommer att hitta fotfäste i ett nytt land och förhålla sig till ett helt nytt utbildnings- och arbetssätt. Vilka utmaningar leder denna guide och hur kan du som studie- och yrkesvägledare stödja dessa medborgares karriärval?

Du får olika teoretiska perspektiv på hur vi kan förstå övergångar, valsituationer och hur man arbetar med olika typer av vägledningsbehov. Du får även veta mer om teman relaterade till att arbeta med:
  • Livskurs och tidigare erfarenhet
  • Boyta och sammanhang
  • Framtida föreställningar och personliga mål
11.50 Lunch på egen hand
13.00 Så får fler boende i särskilt utsatta områden jobb

Per Hammar, Almega
Per berättar om en rapport som släpptes 2019. Den presenterar en helt ny kartläggning över vilka yrken som är vanligast bland utrikes födda i särskilt utsatta områden. Yrkeskartläggningen visar vad utrikes födda jobbar med och vilka branscher det är som anställer.

14.00 Kaffe/te med tilltugg
14.20 Planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskolan
Lars Stjernkvist, Särskild utredare
Lars berättar om Utredningen för planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen står inför en rad utmaningar. Det råder brist på kompetens inom många yrkesområden, samtidigt som alltför många ungdomar och vuxna befinner sig ganska långt från en etablering i arbetslivet. Det rör sig både om personer som är nyligen inflyttade till Sverige och om de som inte har uppnått en fullständig gymnasieutbildning.

Du får veta mer om olika frågeställningar:             
  • Hur kan utbildningar erbjudas inom de områden där arbetsgivare efterfrågar kompetens.
  • Hur får eleverna tillgång till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet? Resurser behöver utnyttjas optimalt, mer effektivt, och att alla elever ges goda möjligheter att fullfölja en utbildning inom gymnasieskolan eller Komvux utifrån sina förutsättningar. Brist på lärare, likvärdig studie- och yrkesvägledning, elevhälsa är exempel på vad som påverkar elevernas möjligheter och planeringen för utbildningar.
15.40 Avslutning
Maud Wikström

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Programansvarig

Maud Wikström

Välj konferensort!

Stockholm, 5 mars 2020
08.30 - 15.40 | 2 950 kr exkl moms

Ej bokningsbar