Samhälle, Framtid, Introduktion

- ur ett praktiskt och vetenskapligt perspektiv

Du får ta del av aktuell forskning när det gäller skola/arbetsmarknad för nyanlända. Vi får praktiska goda exempel på och tips om hur vi kan arbeta med nyanlända på olika stadier i skolsystemet. Vi får även höra om hur karriärvägledande samtal uppfattas och hur de påverkar tankar om utbildning, arbete och yrken.

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat. (OBS! Frukostmötet går ej att boka separat!)

Om konferensen

Christer Langström berättar om sin avhandling ”lärande i professionellt samtalsstöd”. Hassan Sharif berättar om sin forskning kring och utvecklingen av Introduktions-programmen. Elin Landell, Kanslichef/Huvudsekreterare på Valideringsdelegationen berättar om sitt arbete för att underlätta och öka valideringsmöjligheterna.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering, kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Programansvarig Maud Wikström hälsar välkommen.
09.10 Kreativitet och nätverk ger likvärdighet i grundskolans arbete med flerspråkiga elever

Carina Lund, utvecklingsledare Bryggan, skapare av Resursteam In
Sanna Asknert, förstelärare som arbetar i förberedelseklass i Motala
Vi får här ett bra exempel på hur arbetet med att utveckla ett både stöttande och kreativt arbetssätt för personal och elever har växt fram. Detta för att kvalitets höja arbetet med flerspråkiga elever. Det skapades för att ge nyanlända en likvärdig pedagogik och för att ge inspiration och stöttning till personalen på skolorna. 

Carina och Sanna håller även föreläsningar, planerar studiedagar och andra insatser som främjar elevers lärande. Exempel på teman är: Kartläggning, studiehandledning, hedersrelaterat våld och förtryck. Vi får höra om varför och hur de byggde upp Resursteam In, hur projektet har utvecklats och hur de jobbar mer konkret med elever och personal i skolan. Föreläsningen innehåller även praktiska exempel.

10.05 Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt – Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

Hassan Sharif, Fil.dr. Lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande, Uppsala universitet.  
Sharifs forskning handlar om nyanlända ungdomars möte med den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning Språkintroduktionsprogrammet. Vad händer i mötet? Hur är utbildningen organiserad rumsligt och innehållsmässigt? Hur förhåller sig de unga nyanlända till den? Vad gör de egentligen under utbildningstiden? Vilken roll spelar ungdomarnas tidigare (skol)erfarenheter för hur de ser på utbildning här i Sverige och deras etablering i det svenska samhället? Du får höra om hur faktorer som klass, kön och etnicitet inverkar på gymnasieungdomars praktiker i och utanför utbildningen.

11.00 Nya vägar, kreativitet i studie- och yrkesvägledningen

Camilla Andersson, Studie- och yrkesvägledare, BOU-Förvaltningen Eskilstuna.
Vi får höra om hur Camilla har skapat ett koncept för att föra ut arbetsmarknad för nyanlända.

11.50 Lunch på egen hand
13.00 Validering – att tillvarata kunskap på bästa sätt

Elin Landell, Kanslichef/Huvudsekreterare på Valideringsdelegationen
Elin berättar om sitt arbete för att underlätta och öka valideringsmöjligheterna av kompetens. Validering handlar om att all kompetens behöver synliggöras och tas tillvara på bästa sätt.

13.45 Förändringar för nyanlända i vuxenutbildningen

Jan Lindblom, Skolverket
Jan berättar bland annat om de nya förslag som finns för att underlätta för nyanlända med kort tidigare utbildningsbakgrund att nå arbetslivet snabbt.

14.05 Fika
14.25 forts. Skolverket

Fortsättning Jan Lindblom, Skolverket 

14.45 Lärande i professionellt samtalsstöd - villkor för arbetssökandes karriärprocesser

Christer Langström, universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet. 
Christer berättar om sin avhandling ”lärande i professionellt samtalsstöd - villkor för arbetssökandes karriärprocesser”. Den handlar om arbetssökande som deltar i två kommunala arbetsmarknadsprojekt och deras upplevelser av karriärcoachning och karriärvägledning. Forskningen visar individens möjligheter att lära och påverka sitt liv genom samtal om utbildning, arbete och yrke.

15.35 Summering och avslutning

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 3 maj 2018
08.30-15.30 | 2 500 kr ex moms
Boka