Företag på beställning - samtal, tips och trix

25 april 2019
En dag full av inspiration och praktisk information om hur du kan arbeta med dina arbetslivskontakter.
Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Om konferensen

Du får inspiration och praktisk information om hur du kan arbeta med dina arbetslivskontakter. Du får även information om hur du kan bygga upp kontakter med företag och vilka regler som finns för ungdomar på en arbetsplats. Vi ger dig praktiska verktyg som du kan använda i dina arbetsmarknadsinformationer genom 7tjugo-metoden. Den får du exempel på under dagen och även delta i övningar. Gymnasieskolan är under ständig förändring. Det följer vi upp under dagen.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering, kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Programansvarig Maud Wikström hälsar välkommen.
09.10 Gymnasieskola i förändring

Per Fermvik, undervisningsråd, Skolverket, ansvarig för vägledningsfrågor på gymnasieenheten
Du får information om pågående arbeten för Skolverket gällande gymnasieskolan samt framtids-spaningar både utifrån sådant som redan lämnats till regeringen och uppdrag som beräknas komma.

10.00 Samarbeten om arbetslivsfrågor inom skolan och med företag

Hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med prao?

Åsa Bengtsson utredare på avd. för utbildning och arbetsmarknad, SKL tar upp syftet med prao, vikten av ett delat ansvar och ett nära samarbete mellan huvudman, skola och arbetsplats samt mellan lärare och studie- och yrkesvägledare i genomförandet av prao.

Samverkan i Varberg - ett gott exempel

Viktoria Struxsjö och Helle Lagerborg från Varberg redogör för kommunens medvetna arbete med prao och samverkan skola arbetsliv.

I Varbergs kommun löper MOA, modern arbetslivsorientering, som en röd tråd från förskoleklass till år tre på gymnasiet och inkluderar processer och samarbeten där elever bland annat möter yrkesföreträdare, besöker arbetsplatser och levererar skarpa projekt på uppdrag av företag. I samverkan med alla kommunala förvaltningar har den obligatoriska praon blivit en kompletterande del i MOA och ett viktigt verktyg i den kompetensförsörjningsutmaning kommunen står inför.

SKL:s arbete med frågor inom Studie- och yrkesvägledning

Åsa berättar om aktuella arbeten som pågår på SKL som är kopplat till studie- och yrkesvägledning.

10.50 En arbetsmetod för unga vuxna inför arbetslivsvalet - 7tjugo

Anders Bjurström
7tjugo- metoden ger bra förutsättningar för övningar med unga vuxna mot arbete. Du får veta mer om metoden och även delta i ett par praktiska övningar.

11.50 Lunch på egen hand
13.00 Forts. 7tjugo-metoden
13.20 Vilka regler gäller i arbetslivet för unga och unga vuxna?
Josefin Johansson, Ungsekreterare, Enheten för organisationsfrågor, Landsorganisationen i Sverige (LO).
Du får aktuell information om vilka rättigheter och skyldigheter som finns runt unga och unga vuxna i arbete.
14.00 Kaffe/te med kaka
14.20 Hur tänker 80-, 90-, 00-talister när de väljer studier och inför sin karriär?

Anders Parment, Ph. D., Associate Marketing Professor, Stockholm Business School 
Du får en beskrivning av 80-, 90- och 00-talister som generationer. Hur de är som medarbetare, deras syn på arbete, utbildning, fritid, karriär och olika typer av arbetsgivare. Anders tar även upp vad företag kan göra för att de ska bli attraktiva arbetsgivare för olika generationer som till exempel 90- och 00-talister. Du får exempel på vad som kännetecknar attraktiva arbetsgivare.

15.20-15.35 Summering och avslutning
Maud Wikström

Föreläsare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 25 april 2019
08.30-15.45 | 2 750 kr ex moms

Ej bokningsbar