Företag på beställning - samtal, tips och trix

25 april 2019
En dag full av inspiration och praktisk information om hur du kan arbeta med dina arbetslivskontakter.
Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Om konferensen

Du får inspiration och praktisk information om hur du kan arbeta med dina arbetslivskontakter. Du får även information om hur du kan bygga upp kontakter med företag och vilka regler som finns för ungdomar på en arbetsplats. Vi ger dig praktiska verktyg som du kan använda i dina arbetsmarknadsinformationer genom 7tjugo-metoden. Den får du exempel på under dagen och även delta i övningar. Gymnasieskolan är under ständig förändring. Det följer vi upp under dagen.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

SYV, Skolsamarbeten och företag

- Hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med prao?

Maria Caryll, sektionschef och Åsa Bengtsson, utredare på Avd. för utbildning och arbetsmarknad, SKL

Innevarande läsår genomförs obligatorisk prao för första gången sedan återinförandet. Prao är för många ungdomar deras första kontakt med arbetslivet och det är huvudmannens ansvar att tillsammans med mottagande arbetsgivare skapa förutsättningar för att denna erfarenhet ska bli så positiv och meningsfull som möjligt för eleverna. Maria pratar om syftet med prao, vikten av ett delat ansvar och ett nära samarbete mellan huvudman, skola och arbetsplats samt mellan lärare och studie- och yrkesvägledare i genomförandet av prao. Du får ta del av ett gott exempel gällande prao.

Vi får veta hur studie- och yrkesvägledaren arbetar, hur eleverna får arbetsmarknadskunskap och du får veta mer om hur deras samverkan med arbetslivet genomförs mm. Du få höra Åsa berätta om SKLs aktuella arbete kopplat till studie- och yrkesvägledning.

Vilka regler gäller i arbetslivet för unga och unga vuxna?

Malin Wreder, LO, chef för enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad

Du får aktuell information om vilka bestämmelser som finns runt unga och unga vuxna i arbete.

7tjugo- metoden

Anders Bjurström

7tjugo- metoden ger bra förutsättningar för övningar med unga vuxna mot arbete. Du får veta mer om metoden och även delta i ett par praktiska övningar.

Gymnasieskola i förändring

Per Fermvik, Skolverket

Per ansvarar för vägledningsfrågor på gymnasieenheten. Du får information om nyheter och förslag på förändringar inom gymnasieskolan.

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 25 april 2019
08.30-15.45 | 2 750 kr ex moms
Boka