Studie- och yrkesvägledaren – en pedagog i det dolda

23 april 2020
Vilka är vi? Vad gör vi? Vad kan vi? Välkommen till en konferensdag där vi fokuserar på det pedagogiska arbetet i studie- och yrkesvägledarens yrkesroll.
Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Om konferensen

Det är lätt att vi studie- och yrkesvägledare känner oss lite missförstådda i olika situationer. Vår profession verkar svår för en del att förstå. Vet våra arbetsgivare vilka vi är, vad vi gör och vad vi kan? Vid konferenser och gruppövningar med och på vår arbetsplats placeras vi ofta med ”övrig personal”, administration eller med elevhälsoteam. SYV-rollen är komplext. Idag tänker vi lyfta frågan om studie- och yrkesvägledare som pedagog.

Du får:

  • Aktuell information om frågor för studie- och yrkesvägledare
  • Perspektiv på lärandet och det pedagogiska arbetet i din yrkesroll
  • Praktiska övningar i arbetet med att undervisa om arbetsmarknad
  • Inspiration kring din pedagogiska roll
  • Forskning om yrkesval och gymnasieval
  • Information om ett projekt/utredning för att samverka YH och högskola

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering, kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Programansvarig Maud Wikström hälsar välkommen.
09.05 Aktuellt från Skolverket

Mikaela Zelmerlööw, Skolverket

09.40 Skolledarnas tankar om studie- och yrkesvägledning
Matz Nilsson, Förbundsordförande Skolledarna
10.15 Ett lärandeperspektiv på studie- och yrkesvägledning

Åsa Sundelin, Lektor och programansvarig för studie- och yrkesvägledarprogrammet, inst. för pedagogik och didaktik, SU
Christer Langström, Universitetsadjunkt, inst. för pedagogik och didaktik, SU

Vad handlar egentligen lärande i studie- och yrkesvägledning om? Vilket språk har vi för det? Åsa och Christer ger ett utbildarperspektiv på lärandeprocesser i studie- och yrkesvägledande samtal. De tar upp och reflekterar kring teorier, begrepp samt tankar om pedagogik och lärande i relation till området och forskning. Du får ett synliggörande av det som kan ses som vägledningens blinda fläck: det pedagogiska arbetet i yrkesrollen.

 

11.10 Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar, praktiska exempel

Charlotta Granath, lärare, författare
Charlotta har gett ut en metodbok för arbetslivslektioner/övningar. Du får praktiska exempel på hur du kan arbeta med arbetsmarknad och vägledning i klassrummen. Du får även en bild av hur arbetet kan byggas upp för hela skolan och hur olika professioner kan jobba för att studie- och yrkesvägledning ska bli hela skolan ansvar.

11.50 Lunch på egen hand
13.00 Yrkesutbildningar - hur vända trenden?
Alexandru Panican, forskare Lund, ESF
Du får ta del av Alexandrus forskningsrapport som gavs ut 2019: Svensk gymnasial yrkesutbildning: - en framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder? Du får även berättat om den forskning han har bedrivit om studie- och yrkesvägledare. Den tar upp studie- och yrkesvägledning på högstadiet med koppling till gymnasievalet.
14.00 Kaffe/te med kaka
14.20 Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning

Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har 2019 gjort en utredning för att öka rörligheten mellan YH och högskola. Utredningen beskriver hur det ser ut i dag och föreslår en rad åtgärder för att utveckla rörligheten och minimera återvändsgränder. Utredningen blickar även utåt i Europa och lyfter fram likheter och skillnader mellan olika länders utbildningssystem.

15.20-15.40 Summering och avslutning
Programansvarig Maud Wikström avslutar dagen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Programansvarig

Maud Wikström

Välj konferensort!

Stockholm, 23 april 2020
08.30-15.40 | 2 950 kr ex moms
Boka