Likheter och olikheter

– kreativitetsskapande i studie- och yrkesvägledningen

Du får ta del av forskning och undersökningar om hur genus påverkar yrkesval. Du får även delta i och ges exempel på praktiska övningar som du kan genomföra med dina studerande för att stärka dem i deras egna framtidsval. 

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat. (OBS! Frukostmötet går ej att boka separat!)

Om konferensen

Vi kommer att få ta del av forskning runt könsstereotypa val samt reflektera över hur vi kan jobba för att stärka elevens egna val. Det är ett aktuellt område för utveckling av metoder enligt regeringen som ger extra stöd för att verka för likvärdighet. Vi får även en arbetsgivarorganisations tankar om vad de gör för att öka jämställdheten i arbetslivet.

Det har pågått ett projekt i Katrineholm vars syfte är att få eleverna att prova olika moment i yrken för att de ska förstå vad de innehåller för arbetsuppgifter. I projektet har Sara Benafakir Lund, studie- och yrkesvägledare, bidragit starkt till att öppna ögonen på eleverna när det gäller olika typiska kvinno- och mansdominerade yrken. Sara berättar om och visar dig hur hon har jobbat för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden i ett längre perspektiv.

Du får veta mer om Arbetsförmedlingens uppdrag från regeringen. Arbetsförmedlingen ska utreda om hur de kan stärka vägledningen inom sin organisation, hur de kan öka samarbetet med kommunernas studie- och yrkesvägledare och de håller även på att utveckla en ny digital plattform för livslång vägledning.
Direkt kopplat till Arbetsförmedlingens presentation får du praktiska och goda exempel på hur två studie- och yrkesvägledare i Stockholms kommun arbetar kreativt med övningar för ungdomar som ska göra sina yrkesval. Du får delta i deras workshop.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering, kaffe/te och smörgås
09.00 Välkommen
Programansvarig Maud Wikström hälsar välkommen.
09.10 Genusmedveten SYV – viktigt för jämställdhet och välfärd

Magnus Jacobsson, jämställdhetsexpert på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Magnus Jacobson, berättar om studie- och yrkesvägledningens roll för det jämställda samhället, varför det är viktigt för välfärden och vad SKL gör för att stödja kommunernas jämställdhetsarbete.

10.00 Genusmedveten studie- och yrkesvägledning

Sara Benafakir Lund och Johanna Malmberg Studie-och yrkesvägledare på Järvenskolan/ Tallås i Katrineholms kommun

Sara och Johanna visar film och berättar om hur hela skolan aktivt arbetar med likabehandling och normkritiskt arbetssätt. Om hur syv är en del i det arbete och hur de som syv väljer att lägga upp sina arbeten med ett normkritiskt förhållningssätt. Sara har, genom att arbeta med praktiska övningar och positiva kontakter med typiska kvinnliga/manliga arbetsplatser ökat intresset och förståelsen för fler yrken hos sina elever. Ett arbete som på längre sikt kan öka jämställdheten på arbetsmarknaden.

10.50 Yrkesval och genus

Frida Wikstrand, Lektor på Studie- och yrkesvägledarutbildningen, Malmö universitet

Frida är intresserad av och har forskat om hur vägledare arbetar med yrkesbeskrivningar i vägledningen och intresserar sig för vägledares yrkespraktik. Föreläsningen kommer att handla om arbetet med att utmana egna och andras normer och föreställningar kring arbete, yrken och framtid.

11.50 Lunch på egen hand
13.00 Idéverkstan - kreativitetsskapande studie- och yrkesvägledning

Mita Thorstensson, studie- och yrkesvägledare, har sedan 1994 arbetat på många olika sätt med personer med behov av särskilt stöd
Sofia Söderlund, studie- och yrkesvägledare, har sedan 2014 inriktat sig på arbete med målgruppen ”Personer med behov av särskilt stöd”

Idag arbetar Mita och Sofia tillsammans på Jobbtorg Unga Globen, en verksamhet som riktar sig mot unga vuxna utanför arbete eller studier. De visar och berättar även om hur de jobbar med yrkesvägledning. De presenterar verksamheten och om syftet med sitt upplägg av arbetet. De berättar varför de gör som de gör. En gång i månaden erbjuder de sina aspiranter gruppvägledning – Idéverkstan – med interaktiva övningar som ni kommer att få ta del av.

14.00 Kaffe/te med kaka
14.20 Arbetsförmedlingens strategi för Karriärvägledning

Tarja Ståhl, projektledare Arbetsförmedlingen

Tarja berättar om Arbetsförmedlingens uppdrag att erbjuda vägledning i högre utsträckning än vad de gör i dagsläget. Därför har myndigheten tagit fram en ny strategi för att stärka uppdraget för vägledning och skapa ett gemensamt arbetssätt.
En del av den nya strategin är att Arbetsförmedlingen ska erbjuda tre nivåer inom karriärvägledning som möter olika behov. Vägledningen ska vara professionell och likvärdig och finnas tillgänglig via flera kanaler. Du kommer att få höra Tarja berätta om de tre nivåerna:
• Karriärvägledande information
• Orienterande karriärvägledning
• Kvalificerad karriärvägledning

15.30 Sammanfattning och avslutning

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc