Arbeta med personer, individer och människor

19 september 2019
Vägar till arbetsmarknaden - skapa struktur, mål och motivation. 

 

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Om konferensen

Du får möjlighet att reflektera över hur de olika rollerna utnyttjas inom elevhälsoarbete och hur de olika professionerna kan användas för att nå ett förebyggande elevhälsoarbete inom hela skolan. Vi får veta mer om ungdomars upplevelser av skolan samt de möten som sker i skolan. Vi behandlar även frågan om hur unga vuxnas vägar på arbetsmarknaden påverkas av olika kringfaktorer. Du får ta del av och delta i övningar i en modifierad modell av Path-metoden vars syfte har att skapa struktur och motivation för studerande. Vi fortsätter att följa upp aktuella frågor inom skolväsendet.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering, kaffe/te och smörgås
09.00 Välkommen
Programansvarig Maud Wikström hälsar välkommen.
09.10 Aktuellt inom utbildningsområdet

Vi fortsätter att följa upp nyheter inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

09.30 Formandet av ungdomars vägar för framtiden - påverkansfaktorer

Stephanie Plenty: Forskare (fil.dr. i psykologi) på Institutet för framtidsstudier och Institutet för social forskning, Stockholms universitet.              
Frida Rudolphi: Forskare (fil.dr. i sociologi) på Institutet för social forskning, Stockholms universitet och affilierad forskade vid Institutet för framtidsstudier                                                                              
Vad gör unga vuxna i 19–20-årsåldern? Hur ser deras levnadsvillkor ut och hur trivs de med sin situation? Stephanie och Frida presenterar resultat från en undersökning av ett urval unga vuxna. De beskriver levnadsvillkor och psykiskt välbefinnande för unga som arbetar, unga som studerar, och unga som söker jobb eller gör något helt annat. Undersökningen identifierar unga som är aktiva i sin sysselsättning och också unga med olika typer av sårbarhet när det gäller arbetsmarknadsrelaterade problem. Resultaten är baserade på den nyligen publicerad rapporten ”Hur går det för våra unga vuxna? En rapport om sysselsättning och levnadsvillkor”. 

 

10.30 Din profession i elevhälsan – elevhälsan, ett arbete för hela skolan

Ingrid Hylander, leg. psykolog, docent i pedagogik, NVS, Karolinska Institutet
Du får höra Ingrid prata om de olika professionernas funktion och deras önskan om att utveckla sitt arbete i en mer främjande och förebyggande riktning för hela skolan och vad som krävs för att det ska vara möjligt. Elevhälsan som den ska utformas enligt nya skollagen innebär inte enbart individfokus utan framför allt ska den fungera förebyggande och främjande både för individer och för hela skolan. Det är det som forskningen inom elevhälsa har riktats in på.

11.50 Lunch på egen hand
13.00 The PATH – Ett individ anpassat målplaneringsverktyg – ger struktur och motivation!

Börje Lindqvist, är studie- och karriärvägledare med mångårig erfarenhet av studie- och karriärvägledning inom olika skolformer och utvecklingsprojekt. Arbetar för närvarande vid Projekt- och utvecklingsavdelning, Luleå kommun.

Mattias Carlsson, är beteendevetare med flerårig erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor och projekt. Arbetar för närvarande vid Projekt- och utvecklingsavdelning, Luleå kommun.

The PATH innehåller 8 steg med tillhörande frågor som individen ska besvara för att kunna konkretisera vägen mot målet, skapa motivation, finna resurser och upptäcka hinder.

Vid föreläsningen kommer Ni få ta del av verktygets innehåll och upplägg, och med stöd av metodmall och frågekort får ni sedan testa verktyget i praktiken.

 

14.00 Kaffe/te med kaka
14.20 Nå fram i mötet med den eller om den unga vuxna

Mats Trondman, är professor i kultursociologi och en av våra mest ansedda inom barn- och ungdomsforskning. Han tar upp sina tankar runt ungdomars villkor, möten med studerande ungdom och människor som arbetar i skolan.

15.30 Sammanfattning och avslutning

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 19 september 2019
08.30 - 15.45 | 2 750 kr exkl moms
Boka