Arbeta med personer, individer och människor

19 september 2019
Vägar till arbetsmarknaden - skapa struktur, mål och motivation. 

 

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Om konferensen

Du får möjlighet att reflektera över hur de olika rollerna utnyttjas inom elevhälsoarbete och hur de olika professionerna kan användas för att nå ett förebyggande elevhälsoarbete inom hela skolan. Vi får veta mer om ungdomars upplevelser av skolan samt de möten som sker i skolan. Vi behandlar även frågan om hur unga vuxnas vägar på arbetsmarknaden påverkas av olika kringfaktorer. Du får ta del av och delta i övningar i en modifierad modell av Path-metoden vars syfte har att skapa struktur och motivation för studerande. Vi fortsätter att följa upp aktuella frågor inom skolväsendet.

Kloka möten
Mats Trondman, är professor i kultursociologi och en av våra mest ansedda inom barn- och ungdomsforskning
Han tar upp sina tankar och forskning runt ungdomars villkor och knyter med sitt anförande ihop dagen med reflektioner runt de frågor som tagits upp.

Faktorer för formandet av vägar till arbetsmarknaden
Frida Rudolphi, Fil. dr. i sociologi Frida är forskare i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet samt forskare vid Institutet för Framtidsstudier
Hon berättar om projektet YOUNGWORK som pågår mellan 2017–2020. Inom projektet studeras hur unga vuxnas vägar till arbetsmarknaden formas av faktorer på individ-, familj- och skolnivå. Frida reflekterar kring var problemen finns och om förståelsen av dessa kan användas till att utforma åtgärder som hindrar unga från att hamna i utanförskap.

Profession och elevhälsan - ett arbete för hela skolan
Ingrid Hylander, leg. psykolog, docent i pedagogik, NVS, Karolinska Institutet
Elevhälsan som den ska utformas enligt nya skollagen innebär inte enbart individfokus utan framför allt ska den fungera förebyggande och främjande både för individer och för hela skolan.

Du får höra om de olika professionernas funktion. Hur kan de olika rollerna arbeta mer för att utnyttja sina resurser och yrkesprofessioner. Vi tar upp tankar om hur de kan jobba för att utveckla sitt arbete i en mer främjande och förebyggande riktning för hela skolan. Detta har forskningen inom elevhälsa riktats in på.

Vår modifierade ”The Path” - Att skapa struktur, mål och motivation
Du får veta mer om en modifierad modell av Path-metoden. Det är en vägledningsmetod som syftar till att förtydliga mål och skapa tilltro på den egna förmågan. Vi ger dig ett vägledningsverktyg som du får tillfälle att prova under dagen.

Aktuellt inom utbildningsområdet
Vi fortsätter att följa upp nyheter inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 19 september 2019
08.30 - 15.45 | 2 750 kr exkl moms
Boka