Arbeta med personer, individer och människor

19 september 2019
Vägledarkalendariets tredje tillfälle 2019

Metod och relationsgrammatik - studie- och yrkesvägledaren, en del av hela skolans elevhälsoarbete

 

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Om konferensen

Du får möjlighet att reflektera över hur de olika rollerna utnyttjas inom elevhälsoarbete och hur de olika professionerna kan användas för att nå ett förebyggande elevhälsoarbete inom hela skolan. Vi får veta mer om ungdomars upplevelser av skolan samt de möten som sker i skolan.

Vi behandlar även frågan om hur unga vuxnas vägar på arbetsmarknaden påverkas av olika kringfaktorer. Du får ta del av och delta i övningar i en modifierad modell av Path-metoden vars syfte har att skapa struktur och motivation för studerande. Vi fortsätter att följa upp aktuella frågor inom skolväsendet.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering, kaffe/te och smörgås
09.00 Välkommen
Programansvarig Maud Wikström hälsar välkommen.
09.10 Vad påverkar ungdomars vägar för framtiden?

Stephanie Plenty: Forskare (fil.dr. i psykologi) på Institutet för framtidsstudier och Institutet för social forskning, Stockholms universitet.              
Frida Rudolphi: Forskare (fil.dr. i sociologi) på Institutet för social forskning, Stockholms universitet och affilierad forskade vid Institutet för framtidsstudier                                                                              
Vad gör unga vuxna i 19–20-årsåldern? Hur ser deras levnadsvillkor ut och hur trivs de med sin situation? Stephanie och Frida presenterar resultat från en undersökning av ett urval unga vuxna. De beskriver levnadsvillkor och psykiskt välbefinnande för unga som arbetar, studerar, söker jobb eller gör något helt annat. Resultaten är baserade på rapporten ”Hur går det för våra unga vuxna? En rapport om sysselsättning och levnadsvillkor”.

10.05 Din profession i elevhälsan – elevhälsan, ett arbete för hela skolan

Ingrid Hylander, leg. psykolog, docent i pedagogik, NVS, Karolinska Institutet
Du får höra Ingrid ta upp de olika professionernas funktion inom elevhälsan, hur de kan utveckla sitt arbete i en mer främjande och förebyggande riktning för hela skolan och vad som krävs för att det ska vara möjligt. Hon tar även upp tankar om studie- och yrkesvägledarens roll i elevhälsoarbetet och ger goda exempel.

11.30 The PATH – Ett individ anpassat målplaneringsverktyg – ger struktur och motivation!

Börje Lindqvist, är studie- och karriärvägledare som arbetar vid Projekt- och utvecklingsavdelning, Luleå kommun. Han har med lång erfarenhet av studie- och karriärvägledning inom olika skolformer och utvecklingsprojekt.

Mattias Carlsson, är beteendevetare med flerårig erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor och projekt. Arbetar för närvarande vid Projekt- och utvecklingsavdelning, Luleå kommun.

The PATH innehåller 8 steg med tillhörande frågor som individen ska besvara för att kunna konkretisera vägen mot målet, skapa motivation, finna resurser och upptäcka hinder.

Vid föreläsningen kommer ni få ta del av verktygets innehåll och upplägg, och med stöd av metodmall och frågekort får ni sedan testa verktyget i praktiken.

11.50 Lunch på egen hand
13.00 Fortsättning, The PATH ...
14.00 Kaffe/te med kaka
14.20 Att förstå och möta samtidens unga: om ny relationsgrammatik och vuxenroll

Mats Trondman, är professor i kultursociologi och en av våra mest ansedda inom barn- och ungdomsforskning.
Mats tar upp sina tankar runt ungdomars villkor, möten med studerande ungdom och människor som arbetar i skolan. Relationen mellan barn/ungdomar och vuxna har förändrats. Tidigare räckte det med att vara vuxen och auktoritär. Idag behöver du "förtjäna" respekt från studerande genom  vuxenhet, lyhördhet och intresse. Du behöver skapa relationer.  Mats tar upp goda och tänkvärda exempel på hur olika möten kan se ut och ger tips på hur du kan påverka så att dina möten med studenter utvecklas till goda relationer med ömsesidig respekt.

15.20 Sammanfattning och avslutning

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 19 september 2019
08.30 - 15.45 | 2 750 kr exkl moms
Boka