Utbildning som delaktighetsfördelare

17 september
Vägledarkalendariets tredje tillfälle 2020

 

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Om konferensen

Utbildning som delaktighetsfördelare

Utbildning är oftast nyckeln för att få ett arbete, framgång och att bli delaktig i samhället.

Det finns ett uttryck ”Kunskap är makt” men får alla likvärdig möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen?

Den här konferensen tar upp delaktighet som begrepp, hur myndigheter och skolor jobbar för att öka delaktigheten. Hur det arbetet påverkar lärandet och känslan av sammanhang.

Vi tar upp olika grupper av människor och deras vägar för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildning och bli en del i samhället. Hur de får möjligheten att lära på samma villkor som andra. Kan vi genom olika insatser och ökad medvetenhet ge fler möjligheten att nå framgång?

 

Du får:

  • Analysera begreppet delaktighet som en viktig faktor i arbetet med människor.
  • Praktiskt veta mer om olika verksamheter och vad de gör för att skapa delaktighet.
  • Inspireras genom att få veta mer om hur du kan arbeta som studie- och yrkesvägledare inom en ny verksamhet (SiS) och få ta del av den metod som används.
  • Insikt genom att vi tar upp några olika grupper som behöver utbildning med hjälp olika former stödfunktioner
  • Information om Folkhögskolan, deras utbildningar. Regler kring betyg och övergångar mellan skolformer.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering, kaffe/te och smörgås
09.00 Välkommen
Programansvarig Maud Wikström hälsar välkommen.
09.10 Uppdrag: Delaktighet i studier och arbete!

9.10-10.00 Malin Ekman-Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet, pratar om MFD:s uppdrag vad gäller studier och arbete.

10.05 Praktiskt exempel på hur grundskoleelever med funktionshinder kan få hjälp

10.05-10.35 Praktiskt exempel på hur grundskoleelever med funktionshinder kan få hjälp

10.40 Studievägledning, organisation och utbildning inom ungdomsvården

10.40-11.50
Anna-Lena Hed, Verksamhetsutvecklare Skola, Statens institutionsstyrelse, Verksamhetskontor ungdomsvård norr
Anna-Lena berättar om vad SiS är.
Anna som är rektor berättar om SiS-skola i stort samt om sin skola Bärbyskolan. Hon tar upp det pedagogiska tänket runt utbildning.

Därefter kommer Charlotte, Bärbyskolans studie- och yrkesvägledare att berätta dels om SYV-arbetet i stort på SiS-skolor och sen smalna av till att berätta om sitt eget arbete som SYV på Bärbyskolan. Ett arbete som hela tiden bygger på delaktighet.

11.50 Lunch på egen hand
13.00 Utbildning-hjälp till social inkludering?
13.00-14.00 
Andreas Fejes. Linköpings universitet Vuxenpedagogik Andreas tar upp frågan om hur folkbildning och vuxenutbildning kan bidra till migranters sociala inkludering? Vuxenutbildningen har ett tydligt demokratiskt och medborgerligt uppdrag. Det handlar om inkludering, erkännande, framtidstro och realiserandet av drömmar och å andra sidan om normalisering, exkludering och villkorad gemenskap. Klarar den uppdraget?
14.00 Kaffe/te med kaka
14.20 Folkhögskola – en skola för alla!

14.20-15.20  
Matilda Hedlund, kommunikatör, Folkhögskolornas informationstjänst. Du får veta mer om folkhögskolans behörighetssystem/de olika kurstyperna/övergångar mellan folkhögskola och andra utbildningsformer –många praktiska fakta som kan vara bra för studievägledare att känna till.

15.20 Sammanfattning och avslutning

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 17 september 2020
| 2 950 kr exkl moms
Boka