Utbildning som delaktighetsfördelare

17 september
Vägledarkalendariets tredje tillfälle 2020

 

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Om konferensen

Utbildning som delaktighetsfördelare

Utbildning är oftast nyckeln för att få ett arbete, framgång och att bli delaktig i samhället.

Det finns ett uttryck som säger ”kunskap är makt”, men får alla likvärdig möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen?

Den här konferensen tar upp delaktighet som begrepp, hur myndigheter och skolor jobbar för att öka delaktigheten. Hur det arbetet påverkar lärandet och känslan av sammanhang.

Vi tar upp olika grupper av människor och deras vägar för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildning och bli en del i samhället. Hur de får möjligheten att lära på samma villkor som andra. Kan vi genom olika insatser och ökad medvetenhet ge fler möjligheten att nå framgång?

Du får:

  • Analysera begreppet delaktighet som en viktig faktor i arbetet med människor.
  • Praktiskt veta mer om olika verksamheter och vad de gör för att skapa delaktighet.
  • Inspireras genom att få veta mer om hur du kan arbeta som studie- och yrkesvägledare inom verksamheten (SiS) och få ta del av den metod som används.
  • Insikt genom att vi tar upp några olika grupper som behöver utbildning med hjälp olika former stödfunktioner
  • Information om Folkhögskolan, deras utbildningar. Regler kring betyg och övergångar mellan skolformer.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering, kaffe/te och smörgås
09.00 Välkommen
Programansvarig Maud Wikström hälsar välkommen.
09.10 Uppdrag: Delaktighet i studier och arbete!

9.10-10.00
Malin Ekman-Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet, pratar om MFD:s uppdrag vad gäller studier och arbete för funktionshindrade. Du får veta mer om hur de arbetar för jämställdhet, följer upp de beslut som tas, om arbetsmarknaden för funktionshindrade och om stöd för att alla ska kunna delta.

10.05 Hur arbetar vi med delaktighet på grundsärskolan?

10.05-10.35

Eva Svensson Savilahti, speciallärare och förstelärare på Dibber Rullens särskola berättar om hur de jobbar med uppdraget att grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara det som ges i grundskolan. ”Målet är att de ska bli individer med största möjliga självförtroende som mår bra i sin kropp och kan säga vad hen vill till vem som helst, när som helst”. Du får lära dig om kommunikation med kommunikationsböckerna PODD. Eva tar även upp hur de kopplar verksamheten till studie- och yrkesvägledning.

 

10.45 Studievägledning, organisation och utbildning inom ungdomsvården

10.45-11.50 

Anna Lundgren, rektor Bärbyskolan berättar om Statens institutionsstyrelse, SiS-skola i stort samt om sin skola. Hon tar upp det pedagogiska tänket runt utbildning.

Charlott Magnusson, studie- och yrkesvägledare ger dig information dels om SYV-arbetet i stort på SiS-skolor och du får även höra henne berätta om sitt eget arbete som SYV på Bärbyskolan. Hon ger praktiska exempel på hur hon arbetar med ungdomar inom ungdomsvården. Ett arbete som hela tiden bygger på delaktighet.

11.50 Lunch på egen hand
13.00 Utbildning - hjälp till social inkludering?
13.00-14.00
Andreas Fejes- Linköpings universitet:
Andreas är Sveriges enda professor i Vuxenpedagogik. Hans forskningsintressen berör bland annat frågor om vuxenutbildningens och folkbildningens potential för migranters sociala inkludering och frågor om vuxenutbildningens marknadsutsättning.

I denna föreläsning få du höra Andreas lyfta frågor om vilken roll Vuxenutbildningen har för vuxna och unga vuxna migranters sociala inkludering. Du får exempel hämtade frän ett flertal utbildningssammanhang såsom språkintroduktion organiserad på gymnasieskola respektive folkhögskola, studieförbundens arbete med asylsökande och utbildning i svenska för invandrare.
14.00 Kaffe/te med kaka
14.20 Folkhögskola – en skola för alla!

14.20-15.20  

Matilda Hedlund, kommunikatör, Sandra Löfstedt, studieinformatör, Folkhögskolornas serviceorganisation.
Du får veta mer om folkhögskolans behörighetssystem/de olika kurstyperna/övergångar mellan folkhögskola och andra utbildningsformer –många praktiska fakta som kan vara bra för studievägledare att känna till.

15.20 Sammanfattning och avslutning

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Fullsatt 50 st
Stockholm, 17 september 2020
9.00-15.40 | 2 950 kr exkl moms

Ej bokningsbar
Digital konferens, 17 september 2020
09.00-15.40 | 1 995 kr ex moms

Ej bokningsbar